Her er alt er klart for første støpeetappe på Minnevika jernbanebru mandag morgen. Foto: Marcin Ryzsard LasotaProsjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR (fra venstre), assisterende prosjektleder Brendan Young i Hæhre/PNC, byggeleder Sjur Krogstie i Bane NOR, delprosjektleder Roger Whiston og prosjektleder Wolfgang Mysliwietz i Hæhre/PNC. Foto: Olav NordliMartha Stisen (fra venstre) og Lene Mølstre fra Hæhre Entreprenør, Una Lund fra Bane NOR, Ragnhild Sveli Pedersen fra Zenith Survey; Hilde Gjestvang fra Hæhre, Inger Strøm Flugsrud fra Bane NOR og Wanja Svee fra Hæhre markerte kvinnedagen 8. mars med et besøk på støpevognen. De kvinnene som jobbet med støpen, hadde ikke tid til å bli fotografert, heter det i pressemeldingen. Foto: Olav NordliInne på forskalingsvognen etter at støpingen er i gang. Foto: Olav NordliSiste innspurt med storstøpen natt til tirsdag. Foto: Marcin Ryzsard LasotaStøpen var ferdig etter om lag 18 timers arbeid. Foto: Marcin Ryzsard LasotaSlik blir Norges lengste jernbanebru når den står ferdig. Illustrasjon: Bane NOR

Hæhre og PNC støper Minnevika jernbanebru

Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC, gjennomførte mandag 8. mars den første av 21 støpeetapper på Minnevika jernbanebru, Norges lengste jernbanebru.

Det skriver Bane NOR i en pressemelding på sine nettsider tirsdag.

Høsten 2023 skal de første togene krysse den 836 meter lange brua på strekningen Venjar-Langset, i 200 kilometer i timen, skriver Bane NOR.

– Dette er en stor dag for oss. Fra nå av vil vi se at brua vokser fram. Etter alt arbeidet som er gjort siden vi startet bruarbeidene sommeren 2019, blant annet med fundamenteringen, er dette noe som vi har sett veldig fram til, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

Dobbeltsporet Venjar-Langset skal være ferdig bygget frem til Åkersvika ved Hamar i 2027.

I bruarbeidet brukes en flyttbar forskaling, en såkalt MSS-vogn (Moveable Scaffolding System). På vognen er det ståldragere som holder og overfører vekten av betong og armering til brusøylene. Når én etappe er støpt, skyver vogna seg fram til neste søyle med egne hydrauliske jekker. Vognen veier 725 tonn, er 90 meter lang, tolv meter høy og 20 meter bred, skriver Bane NOR.

PNC har hentet inn MSS-vognen fra Kina, og de første delene ankom i september.

– Monteringen og tilpasningen av vogna er en krevende oppgave som entreprenøren har løst på beste måte, de vinterlige forholdene til tross. Jeg vil takke arbeidsfellesskapet for god innsats og godt samarbeid så langt i prosjektet, sier Ronny Eirik Hansen.

– Dette har vært en kompleks og lærerik operasjon. Stor innsats og godt samarbeid mellom folk fra minst 11 land har gjort at vi lyktes. Vi har hatt stort fokus på kontinuerlig forbedring og gleder oss til å optimalisere prosessen i fortsettelsen, sier delprosjektleder Roger Whiston i Hæhre/PNC.

NRS har bygget opp MSS-vognen, og Spennteknikk installerer spennarmeringen.

I løpet av en sammenhengende operasjon på omtrent 18 timer, gikk det med omtrent 550 kubikkmeter betong til den første støpen med MSS-vognen. De påfølgende etappene er litt større, med omtrent 630 kubikkmeter. Betongen kommer fra et mobilt blandeverk som Betong Øst har etablert på Minnesund. Mandagens støp tilsvarer omtrent 80 turer med betongbil, skriver Bane NOR.

Når støpen er ferdig, skal betongen herde i tre døgn, før spennarmeringen spennes opp. Deretter starter arbeidet med å flytte fram MSS-vognen. Bane NOR og entreprenørene forventer at det vil gå fra tre til fire uker mellom hver støpeetappe.

Det er, ifølge pressemeldingen, dypt til fjell der Minnevika jernbanebru skal bygges, så brua kan ikke stå direkte på fjell, men på friksjonspeler drevet ned i elvebunnen.

Totalt er det rammet 268 stålrørspeler med en diameter på omtrent én meter. Pelearbeidene ble avsluttet like før jul i fjor, åtte måneder før sluttfristen i august 2021, heter det i pressemeldingen.