Hæhre lavest av fem i Kragerø

Hæhre Entreprenør er billigst og Mesta dyrest på ny innfartsvei til Kragerø. Totalt fem entreprenører leverte tilbud.

Hæhre Entreprenør ligger 11 millioner kroner lavere enn Reinertsen Anlegg (148) som igjen er 5 millioner kroner lavere enn Kruse Smith (153) millioner kroner. Så følger Veidekke Entreprenør med 157 millioner krone rog aller høyest ligger Mesta med 181 millioner kroner. Strekningen Eklund Sannidal på Rv 38 omfatter 3,8 km vei hvorav 700 m tunnel og flere korte betongbruer. Byggestart bli i mars med ferdigstillelse oktober 2008.