Bilde tatt da de første maskinene fra Hæhre Entreprenør var på plass på anlegget i Nordland. Foto: Hæhre Entreprenør

Hæhre krever over en halv milliard – motparten vil ha 104 millioner kroner

Siste del av hovedforhandlingene i saken mellom Hæhre Entreprenør og Smisto Kraft AS er i disse dager oppe i Rana tingrett. Partene krangler om hvem som skal ta regningen for grunnarbeidene, og står langt fra hverandre.

Det var Tungt.no som først omtalte den pågående rettssaken.

Tvisten har sitt utspring i Hæhres kontrakt på u tbyggingen av vannkraftverkene Smibelg og i Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy i Nordland.

Kraftprosjektet ble forsinket, og Hæhre mener at dette skyldes at fjellkvaliteten i prosjektet ikke har vært som beskrevet i prosjektet. De peker på at de har brukt store ressurser på å sikre de totalt 25 kilometer lange tunnelene. Denne kostnaden krever de at byggherren tar, og anslår den til 578 millioner kroner.

Argumentene som ligger til grunn for dette kravet var oppe til behandling i Mo i Rana i fjor høst, og denne uka er det motparten som har presentert sin sak. De avviser Hæhres krav, og har reist et motkrav på 104 millioner kroner. Det tilsvarer det maksimale døgnmulktkravet de kan komme med. Byggherren, et selskap Salten Kraftsamband og Helgeland Kraft står bak, mener at prosjekteringen av arbeidene faller under Hæhres totalentreprise.

Til Tungt.no påpeker Smistos advokater at tvisten er stor, og mener den bare kan sammenlignes med den pågående tvisten i etterkant av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

- Hæhre har som et prinsipp ikke å kommentere pågående rettsaker, sier Hæhre- og Glittertind-advokat Aron Solheim til Byggeindustrien.

- Vi finner det imidlertid på sin plass å kommentere Smisto Krafts henvisning til at saken har paralleller med den pågående tvisten i etterkant av fellesprosjektet. Hæhre er ikke enig i at disse sakene er sammenlignbare. Smisto-saken gjelder i hovedsak konsekvensene av at fjellforholdene var vesentlig annerledes enn beskrevet av byggherren, og de betydelige konsekvensene dette fikk for tunelldriften på anlegget. Den pågående tvisten i etterkant av fellesprosjektet gjelder på den annen side en uenighet om sluttoppgjøret med flere underliggende krav og motkrav, legger han til.

Hovedforhandlingene i saken skal være over fredag, og dommen kan komme i løpet av måneden.