Lars Hæhre, Magne Hjelmeland, Audun Hjelmeland, Ole Enger, Knut Hjelmeland og Albert Kr. Hæhre.

Hæhre kjøper K. Hjelmeland

Hæhre Entreprenør AS overtar 51 prosent av aksjene i K. Hjelmeland AS.

Familien Hjelmeland har akseptert tilbudet fra Hæhre Entreprenør og selger 51 prosent av selskapet, skriver de to selskapene i en pressemelding.

Entreprenørselskapene har samarbeidet godt i flere år på større og mindre anleggsprosjekter over hele Norge. Hæhre Entreprenør arbeider blant annet tett mot K. Hjelmeland i forbindelse med rehabilitering av Kallvassdammen i Nordland.

På bakgrunn av dette, og på grunn av ønske om videre felles satsing mot kommende prosjekter innenfor kraft, rehabilitering av damanlegg og samferdselsprosjekter generelt, har eierne funnet det hensiktsmessig å styrke båndene ytterligere, står det i meldingen.

K. Hjelmeland vil, som de har gjort helt siden 1969, fortsette å tilby tjenester innen plastring, muring og andre graveoppdrag.