Bak fra venstre: Ole Enger og Øystein Stray Spetalen. Fremme fra venstre: Tom Eikså (TT Anlegg), Albert Kr. Hæhre (Hæhre Entreprenør) og Rune Isachsen (Isachsen Gruppen).

Hæhre, Isachsen og TT danner helnorsk entreprenørselskap - Øystein Stray Spetalen og Ole Enger inn på eiersiden

Hæhre Entreprenør AS (Hæhre), Isachsen Gruppen AS (Isachsen) og TT Anlegg AS (TT) går sammen og skaper et helnorsk entreprenørselskap innen samferdsel i Norge. Samtidig går Øystein Stray Spetalen og Ole Enger inn på eiersiden i den nye grupperingen, hvor Enger tiltrer som arbeidende styreformann.

- Hæhre, Isachsen og TT utfyller hverandre svært godt og vil sammen danne et helnorsk entreprenørselskap. 1.500 dyktige medarbeidere, lang erfaring, moderne maskinpark og solid kapitalbase vil gjøre det mulig for selskapene å konkurrere om store kontrakter innen samferdselssektoren, sier påtroppende styreleder Ole Enger.

Selskapene har over tid vist god lønnsomhet. Samlet ordrereserve er på over fem milliarder kroner, samtidig som driftsinntektene for 2016 vil overstige fem milliarder kroner, heter det i en melding fra selskapene.

- Med ytterligere oppkjøp og vekst vil dette være doblet i løpet av to tre år, sier Øystein Stray Spetalen til E24.

Den nye grupperingen eier blant annet 270 gravemaskiner, 140 dumpere, 53 borerigger, 212 lastebiler, 46 valser, 15 veihøvler, 19 knuseverk, 11 sikteverk, 868 biler og en komplett tunellavdeling.

Maskin- og utstyrsparken skal holde en høy standard.

Hæhre, Isachsen og TT vil fortsette å operere som selvstendige selskaper i den nye konsernstrukturen.

- De unike bedriftskulturene har vært grunnlaget for suksessen til de tre virksomhetene og skal videreføres, heter det i en melding fra selskapene. Den finansielle kapasiteten er styrket ved at Øystein Stray Spetalen har investert betydelig kapital som går inn i selskapene.

- Hæhre, Isachsen og TT er svært fornøyd med å få Øystein og Ole med på eiersiden. Ole vil være en betydelig ressurs med sin lange industrielle erfaring, samtidig som selskapene står svært godt hverandre, både strategisk, kulturelt, geografisk og markedsmessig. Prosjektene blir bare større og større. Da er det helt avgjørende å ha styrke, kapital og størrelse til å sikre kontraktene og ikke minst arbeidsplassene til en helnorsk aktør, sier Albert Kr Hæhre på vegne av Hæhre, Isachsen og TT.

Øystein Stray Spetalen sier han har investert betydelige midler i det nye selskapet.

- Jeg vil ikke si hvor mye det er nøyaktig, men ja flere hundre millioner er nok rett å si, sier han til E24.

Transaksjonen er betinget godkjennelse fra Konkurransemyndighetene. Avtalepartene har inngått en avtale om konfidensialitet rundt detaljene i transaksjonene.

Om selskapene:

Hæhre Entreprenør AS

Hæhre Entreprenør AS ble grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974, og har vokst til en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. Firmaet er lokalisert i Vikersund, med avdelinger på Billingstad og i Bergen, og opererer over hele landet. Selskapet hadde driftsinntekter på 2,5 milliarder kroner i 2014.

Isachsen Gruppen AS

Isachsen Gruppen AS er et entreprenørkonsern med base i Solbergelva utenfor Drammen. Konsernet er organisert i tre hovedvirksomhetsområder: Industri, Anlegg og Maskin. Selskapet hadde driftsinntekter på 1,1 milliarder kroner i 2014.

TT Anlegg AS

TT Anlegg er en av markedslederne innen anleggsarbeider på Sørlandet. Selskapet med tilknyttede enheter hadde driftsinntekter på 0,75 milliarder kroner i 2014.