Hæhre fikk full score av Nye Veier. Her fra Hæhres og Statens vegvesens E16-prosjekt på Filefjell.

Hæhre fikk 100 av 100 poeng i milliardkonkurransen

Nye Veier ga toppscore til Hæhre i alle vektingskategoriene i konkurransen om E18 Rugtvedt-Dørdal.

Ved lunsjtider fredag ble det kjent at Nye Veier har valgt Hæhre Entreprenør som foretrukket entreprenør på E18-strekningen.

Hæhre hadde laveste pris med sitt tilbud på rundt 1,8 milliarder kroner og fikk 25 av 25 mulige poeng på dette tildelingskriteriet.

Men også i de andre kategoriene fikk Hæhre høyest score fra veiselskapet Nye Veier.

I kategorien presentasjonsbegrunnelse oppnådde Hæhre 25 av 25 mulige poeng.

Det samme resultatet fikk de i kategorien for kvalifikasjoner og erfaring til sentrale ledere i organisasjonen, mens risikovurdering ble premiert med 15 av 15 poeng.

Nye Veier vurderte Hæhres tilleggsverdi til kontrakten til 10 av 10.

Dermed endte de opp med 100 poeng av 100 mulige i konkurransen.

Konkurrentene Veidekke/AF og Acciona endte opp med totalscore på henholdsvis 60,75 og 36,25 prosent.

Nærmeste konkurrent Veidekke/AF ble, med sitt tilbud på rundt 2,3 milliarder, vurdert til 7 av 25 poeng på pris. Her fikk Acciona 0 poeng med sitt tilbud på nesten 2,5 milliarder.