Foto: Hæhre Entreprenør

Hæhre ferdig med å fjerne vei og masser i Svea Nord

Nylig kunne Hæhre Entreprenør avslutte sine arbeider i Svea. Det betyr at Miljøprosjektets fase 2A, som omhandler strekningen Svea Nord gruva til Svea sentrum, er ferdigstilt.

Arbeidene har bestått i å fjerne all infrastruktur og tilbakeføring av området.

- Totalt er det fjernet om lag seks kilometer med vei på Høganäsbreen og langs strandkanten. Det er flyttet over 600.000 kubikkmeter masser med dumpere. I tillegg er det flyttet betydelige mengder med bulldoser i forbindelse med terrengarrondering på Lundsletta og langs Strandveien, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske til Store Norskes nettsider.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er et miljøprosjekt, der gruvesamfunnet i Svea tilbakeføres til naturen etter nesten hundre års kullproduksjon. Tidligere i høst ble området rundt Lunckefjell ferdigstilt. Arbeidet med fase 2A startet i januar 2020. Ifølge opprinnelig framdriftsplan skulle entreprenør ferdigstille 95 prosent av kontraktsarbeidene i år. Så langt har de ferdigstilt cirka 99 prosent av arbeidet.

- Hæhre har levert før tiden og i henhold til kravene vi har satt. Dessuten har vi ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader, noe vi er svært fornøyde med, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Sysselmannen er også godt fornøyd med resultatet av de arbeidene som er gjort både i Svea Nord og i områdene fra planet og ned til Strandveien.