Arkivfoto: BetonmastHæhre

Hæhre Entreprenør må tilbakebetale 32 millioner til staten i FP3-saken

Det er nå avsagt dom i den mye omtalte sluttoppgjørssaken mellom Hæhre Entreprenør og staten rundt utbyggingen av Fellesprosjektet for parsellen FP3 fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Staten vant i stor grad frem med sine krav.

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre er skuffet og overrasket over dommen fra Hedmarken tingrett som i liten grad gir Hæhre i medhold i saken.

– Vi er skuffet over dommen som vi mener er feil. Vi har i liten grad fått gjennomslag for våre synspunkter, og vi vil sammen med våre advokater benytte tiden fremover til å vurdere om dommen skal ankes, sier Skjelle gjennom en pressemelding.

Sluttoppgjør
Dommen gjelder et omfattende og komplekst sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3. FP3 er en av tre kontrakter for utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Hovedarbeidene i FP3 kontrakten var etablering av firefelts E6 på cirka 9,6 og 4,75 kilometer dobbeltsporet jernbane. Bane NOR SF og Statens vegvesen var i fellesskap byggherre i prosjektet. Kontrakten ble inngått i mai 2012, og prosjektet ble sluttført i 2016.

Retten har tatt stilling til en uenighet mellom partene på om lag 750 millioner kroner, eks. mva. Tingrettens resultat innebærer at Hæhre har fått medhold i cirka 65 millioner kroner av selskapets krav. Flere av de omtvistede kravene var betalt underveis i prosjektet. Konsekvensen av den løpende betalingen er at Hæhre er dømt til å tilbakebetale cirka 32 millioner kroner. I tillegg er selskapet dømt til å delvis erstatte motpartens sakskostnader.

– BetonmastHæhre vil i forbindelse med rapportering av første kvartal 28. mai innta en vurdering av regnskapsmessige effekter av saken. Nye vurderinger basert på dommen vil sannsynligvis medføre en betydelig negativ resultateffekt, melder selskapet.

Skuffet
Advokatfirmaet Glittertind har representert selskapet i saken.

– Vi er selvfølgelig skuffet over resultatet. Vi mener at Hæhre skulle vært tilkjent betydelig større beløp, sier advokat Nils-Henrik Pettersson i en kommentar.

Dommen kom fredag ettermiddag.

– Vi må selvfølgelig jobbe mer med innholdet i dommen, men det er i alle fall to forhold som springer oss i øynene; vi mener tingretten har tatt feil i sin risikovurdering på flere sentrale krav. Her mener vi også dommen er i strid med den siste entreprisedommen fra Høyesterett som kom 2. mai i år (Sveen-dommen) – og vi konstaterer videre at der hvor tingretten har gitt oss prinsipielt medhold har den likevel ofte avkortet kravene. Her mener vi det foreligger klare feil med både logiske brister og rene misforståelser, sier Pettersson.

I forbindelse med rettssaken forsøkte Hæhre Entreprenør å melde den ene meddommeren inhabil - men fikk ikke medhold.

– Det er et faktum at byggherren fikk oppnevnt sin foretrukne fagkyndige meddommer, mens ingen av de entreprenøren foreslo ble oppnevnt. Det er selvfølgelig uheldig. Høyesterett var dessverre ikke enig med oss i at denne fagkyndige meddommeren var inhabil selv om han har vært foreslått av staten mer enn 50 ganger og er oppnevnt rundt 30 ganger. Basert på rundt 15 tidligere dommer med samme meddommer vet vi at staten alltid kommer godt ut. At dommen ikke gikk i vår favør var vi derfor forberedt på, men resultatet er likevel skuffende, legger Pettersson til.

Han sier det nå er opp til styret i Hæhre å avgjøre om dommen skal ankes.

– Det må selvfølgelig avgjøres etter en forsvarlig saksbehandling hvor vår anbefaling vil være en del av saksgrunnlaget. At Glittertind ikke mener dommen er riktig ligger vel i det jeg allerede har sagt, påpeker han.

– En grundig dom
Taale Stensbye i Statens vegvesen, som var prosjektleder for utbyggingen av Fellesprosjektet, sier i en kommentar til Byggeindustrien at de er fornøyd med rettens avgjørelse, men at de trenger mer tid til å sette seg inn i dommen.

– Av gjennomgangen vi har hatt så langt er det en grundig og godt gjennomarbeidet dom – som er fundert på kontrakten og gjeldende rettspraksis. Vi registrerer også at den er enstemmig. Nå skal vi bruke tiden fremover til å sette oss nærmere inn i domsavgjørelsen, sier Stensbye, som nå er prosjektleder for OPS-utbyggingen rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum.