Illustrasjonsfoto

Hæhre best på E16 Kvamskleiva - innstilt til kontrakt på en halv milliard kroner

Statens vegvesen har vurdert Hæhre Entreprenørs får tilbud om å bygge ny rassikker E16 gjennom Kvamskleiva i Valdres som det beste i konkurransen.

Med en tilbudssum på 509,8 millioner, var Hæhre 10,5 millioner kroner dyrere enn arbeidsfelleskapet Kruse Smith AS og Brødrene Dokken AS. Arbeidsfelleskapet Leonard Nilsen og sønner AS, Anlegg øst og Gjermundshaug anlegg AS leverte et tilbud på vel 570 millioner kroner, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.

Byggherren trekker frem gjennomføringsplan og tilbakemeldinger på nøkkelpersoner, som Hæhre vil bruke i Kvamskleiva, som årsaker til at entreprenøren fikk 84 millioner kroner i fratrekk på tilbudssummen. Det er 50 millioner mer enn en Kruse Smith og Brødrene Dokken, og 46 millioner mer enn Leonard Nilsen og Sønner/Anlegg øst/Gjermundshaug anlegg, melder Vegvesenet.

- Alle deltakerne i konkurransen leverte gode forslag til hvordan de skal bygge den 5,4 kilometer lange strekningen inkludert 1,8 kilometer tunnel. Likevel er vi trygge på at Hæhre kom med de aller beste løsningene, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen, E16 Kvamskleiva i meldingen.

Hæhre fikk plusspoeng for avvikling av trafikk med tydelig skille mellom anleggstrafikken og E16- trafikken. Vegvesenet mener også at Hæhre har gode planer for utfylling i Norsvinfjorden.

- Entreprenøren har også levert en god framdriftsplan. Tilbudet gir god oversikt som reduserer den totale risikoen i prosjektet, sier Rye.

Deltakerne har nå 10 dager for å levere en eventuell klage.

Den nye veien skal etter planen åpne vinteren 2023.