Langvann er en av dammene som skal rehabiliterens. Foto: Abha Dudhraj/Statkraft

HAB skal rehabilitere Tofte Dammer

Statkraft Tofte og HAB Construction AS har signert kontrakt i forbindelse med rehabilitering av Tofte Dammer.

Prosjektet skal utføres som en general-/hovedentreprise og går ut på å rehabilitere tre dammer, som befinner seg i Toftevassdraget i Asker Kommune (Hurumlandet).

Disse er: Dam Langvann, Dam Røskestadvann og Engdammen.

- Dammene er opprinnelig bygget på slutten av 1800-tallet og er tidligere benyttet til prosess- og kjølevann til papirindustrien på Tofte, som ble lagt ned i 2013. Reguleringene har ikke blitt benyttet de siste årene, heter det i en pressemelding fra partene.

Dammene må nå rehabiliteres slik at de tilfredsstiller damsikkerhetsforskriften og at de for fremtiden også kan benyttes som vannkilde for industriell virksomhet på Tofte.

Prosjektet HAB skal utføre for Statkraft starter opp relativt umiddelbart og skal ferdigstilles i desember 2021. Kontraktssummen er på cirka 66 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

– Dette er et meget spennende prosjekt for oss i HAB og vi er svært fornøyde med å ha vunnet frem i konkurransen. Vi takker Statkraft for tilliten og gleder oss til å ta fatt på oppgaven. Prosjektet passer godt inn i HABs virksomhet. Det er viktig for HAB som bedrift med tanke på utvikling og bevaring av kompetanse innenfor damsegmentet, samt med tanke på videreutvikling av menneskene i HAB. Vi har særdeles dyktige medarbeidere som skal gjennomføre prosjektet og vi ser frem til et godt samarbeid med Statkraft, sier administrerende direktør Christian Tanum i HAB Construction i meldingen.

Dammene ligger i et attraktivt og mye benyttet turområde. Skånsom prosjektgjennomføring med vekt på å begrense inngrep i naturen og ivareta friluftsverdiene i området er derfor viktig.

– Dette er helt i tråd med vår strategi og med våre verdier, sier Tanum.

Fra Dam Røskestadvann. Foto: Abha Dudhraj/Statkraft