HAB skal bygge for Sporveien på Majorstua. Foto: Katrine Holland, Sporveien AS

HAB skal bygge for Sporveien på Majorstua

HAB har sikret seg kontrakten for oppgradering av trikkesporene i Kirkeveien og etablering av dobbeltspor for trikk og høystandard holdeplasser i Bogstadveien.

Arbeidene skal pågå fra februar 2019 til desember 2020. Kontrakten er på 117 millioner kroner eks. mva, skriver HAB i en melding. Oppdragsgiver er Sporveien AS.

Majorstuen er et av de største kollektivknutepunktene i Oslo med rundt 30 millioner av- og påstigninger per år. Generalentreprisen er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien AS, VAV og BYM, og innebærer trikketiltak, vann- og avløpstiltak og gatefornyelse. Prosjektet omfatter etablering av to trikkespor i Bogstadveien der veien møter Kirkeveien, samt nye holdeplasser​.

Sporveien skriver på sin internettside at bakgrunnen for prosjektet er at området for trikken rundt Majorstuen er ved slitasjebristepunktet og må oppgraderes.

«Den største endringen fra dagens situasjon er at det skal legges dobbeltspor i Bogstadveien. I tillegg vil det etableres nye holdeplasser i Bogstadveien og øverste del av Bogstadveien vil stenges for gjennomkjøring», skriver Sporveien.
Arbeidene vil i hovedsak foregå i områdene rundt Valkyrie plass, øverste del av Bogstadveien og Kirkeveien.

Opprigging og byggearbeider starter i uke 6. Bogstadveien vil bli stengt for gjennomkjøring mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata. Jacob Aalls gate og Neuberggata blir stengt mellom Majorstuveien og Bogstadveien. I senere faser av prosjektet i 2020 vil kryssene mot Kirkeveien og Valkyriegata påvirkes.
Sporveien planlegger en vinterpause fra oktober 2019 til mai 2020, blant annet for å skjerme julehandelen for butikkene i Bogstadveien i 2019. De mest kritiske arbeidene legges til sommeren i 2020 for å påvirke færrest mulig. Valkyriegata vil bli stengt i siste fase av prosjektet.

Arbeidene vil føre til forbedret driftssituasjon for trikkene i Oslo med redusert behov for akuttiltak grunnet slitte og gamle spor og sprukken asfalt; og økt kapasitet i nettet på grunn av etablering av vendesløyfe via Jacob Aalls gate", står det på Sporveien sin internettside.