Kamilla Malt Marøy, prosjektleder HAB og Irene Måsøval, direktør Fornebubanen, signerer kontrakten. Foto: Fornebubanen
Kamilla Malt Marøy, prosjektleder HAB og Irene Måsøval, direktør Fornebubanen, signerer kontrakten. Foto: Fornebubanen

HAB fikk Fornebubane-kontrakt

Fornebubanen har signert kontrakt med HAB Construction AS på entreprisen Forberedende arbeider Lysaker.

«Forberedende arbeider Lysaker» er den første entreprisen tilknyttet ny T-banestasjon på Lysaker, og er separert fra tunnelentreprisen mellom Lysaker og Vækerø, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på 34,7 millioner kroner uten merverdiavgift.

Byggherren opplyser at prosjektet skal utføres som en forberedende riggentreprise for å klargjøre deler av området på Lysaker og Lilleaker for påfølgende tunnelentreprise. Dette er for å sikre en rask oppstart av tunnelarbeidene, gjennom blant annet etablering av nødvendig infrastruktur for transport av masser over ny midlertidig bru over Lysakerelven, samt etablering av nødvendige riggområder på Lilleaker og Lysaker.

- Det har vært viktig for Fornebubanen å få på plass de siste detaljene for å komme i gang med de forberedende arbeidene på Lysaker. Det har vært en grundig prosess, før valget falt på HAB, sier direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval i meldingen.

- HAB er veldig fornøyd med å signere kontrakt med Fornebubanen. Våre dyktige medarbeidere vil gjøre sitt ytterste for å gjennomføre prosjektet på en god måte, og vi ser frem til et godt samarbeid Fornebubanen i prosjektet, sier Christian Tanum, administrerende direktør i HAB.

Prosjektet har oppstart i september 2021, og skal være ferdigstilt våren 2022.