Jan Harangen og Mia Bratt i HAB Construction viser fornøyd frem ISO-sertifikatet. Foto: HAB Construction.

HAB er ISO-sertifisert

På slutten av fjoråret ble HAB Construction ISO-sertifisert innen både arbeidsmiljø, HMS og KS.

Daglig leder Jan Harangen og Mia Bratt, ansvarlig for HMS, KS og YS i HAB Construction AS, kan stolt vise frem sertifikatet som beviser at entreprenørselskapet nå er sertifisert innen både ISO 9001 kvalitetsstyring, ISO 14001 miljøstyring og ISO 45001 styringssystem for arbeidsmiljø.

– Vi har på mange måter bygd om hele systemet vårt. Vi hadde mange av disse rutinene på plass også tidligere, men nå er alt sydd sammen slik at hele firmaet er i henhold til kravene som ligger i sertifiseringen, sier Harangen til Byggeindustrien.

Han mener ISO-sertifiseringen er et viktig kvalitetsstempel som flere og flere byggherrer etterspør i konkurransesammenheng. 

– ISO-sertifiseringen er viktig med tanke på å utvikle og forbedre egne arbeidsprosesser. I tillegg ser vi at flere og flere byggherrer setter krav til ISO-sertifisering. Dermed vil sertifiseringen også gi oss en lettere hverdag i forbindelse med prekvalifisering til prosjekter, fastslår Harangen.