Gystadmarka ungdomsskole

Ullensaker kommune, og da spesielt Jessheim, har over lengre tid opplevd sterk befolkningsvekst. Dette innebærer et stort behov for nye skoleplasser, og nylig kunne kommunen ta i bruk nye Gystadmarka ungdomsskole med plass til hele 750 elever.

Fakta

Sted: Jessheim

Prosjekttype: Skolebygg

Størrelse: 9.215 kvadratmeter (BTA)

Byggherre: Skuleplass (Veidekke / MP Pensjon)

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør/Seby

Kontraktsum: 230 millioner kroner (eks. mva.)

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen

Landskapsarkitekt: In’by

Interiørarkitekt: Kapsel Design

Leietaker: Ullensaker kommune

Rådgivere: RIB: WSP Engineering l RIBr/RIAku: Sweco l RIE: ECT l RIV: Erichsen & Horgen l RIG: Multiconsult l RIVA og Vei: ØRP

Underentreprenører/leverandører: Prefab/stål: Åkrene Mek Verksted l Betongelementer: Spenncon l Rørlegger: GK Rør l Elektro: Lys og Varme l Ventilasjon: GK Inneklima l Betong: HA Bygg l Maler: Malermester Buer l Foldevegger: Saxi Produkter l Gulvavretting: BWH Gulvavretting l Vinduer: Gilje Trevare l Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp l Innerdører: SSC Joinex l Betongsaging: Mimax l Glass/aluminium: Alupoint l Lås/beslag: Lås & Sikring l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Branntetting: Firesafe l Utomhus: Nannestad Grøntmiljø l Gulvbelegg: Ragnar Andersson l Himlinger og veggabsorbenter: Modulvegger l Taktekking: IcopalTak l Blikkenslager: Storo Blikkenslagerverksted l Veggelementer: RVT

Gystadmarka ungdomsskole er bygd ut som et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid), og det er Veidekke-selskapet Skuleplass AS som står som byggherre, mens kommunen har gått inn på en 25-årig leieavtale med utbyggingsselskapet.

Overtakelsessigneringen fant sted torsdag 1. februar og bygget ble tatt i bruk mandag 5. februar. Da kunne en fornøyd rektor Karen Marie Løberg og hennes kolleger samt 304 elever ta det nye og moderne skolebygget i bruk.

Stor skole

Kommunen har i sine valg hatt stort fokus på å velge pedagogisk gode og arealeffektive løsninger, som skal legge minst mulig beslag på ubebygd kommunal grunn. Skolen, som er tegnet av Arkitektgruppen Lille Frøen, er derfor bygget ut i fire etasjer – som totalt rommer 9.215 kvadratmeter (BTA).

Skolen er dimensjonert for 750 elever og tåler dermed en betydelig vekst den kommende tiden. Ettersom skolen er realisert i en av landets raskest voksende byer vil behovet absolutt være til stede for elevtallet skolen er dimensjonert for.

Gystadmarka

Den nye skolen er plassert i et stort utbyggingsområde i kommunen - Gystadmarka er en ny bydel som etter hvert skal huse rundt 10.000 personer.

Skolen ligger ved idrettsarenaene på Jessheim med fasiliteter som fotballstadion, friidrettsanlegg og flerbrukshall. En egen tribune fra skolen ut mot fotballbanens kortside, med 1.000 sitteplasser samt et servicebygg tilknyttet fotballbanen, er også en del av utbyggingsprosjektet.

OPS

Gystadmarka ungdomsskole
er det første OPS-prosjektet Ullensaker kommune har tatt initiativet til.

Beslutningen om å bygge skolen kom i mai 2013, og i oktober 2014 fattet kommunen vedtak om at byggingen av ungdomsskolen skulle gjennomføres som et OPS-prosjekt. Flere aktører var med i konkurransen, men det var Veidekke sin løsning som ble valgt av kommunen utfra en helhetsvurdering. Veidekke etablerte selskapet Skuleplass AS til å stå som formell byggherre av utbyggingen, og dette selskapet er eid 50 prosent av Veidekke ASA og 50 prosent av MP Pensjon.

Kontrakten med Skuleplass ble signert i januar 2016, og kontrakten inneholdt elementer som design, prosjektering, utbygging samt forvaltning, drift, vedlikehold, i tillegg til service og renhold av bygget. Skuleplass skal drifte og leie ut skolen til kommunen i en periode på 25 år.

– Vi er godt fornøyd med prosessen og resultatet. Det vil alltid være noe punkter man må ta hånd om underveis – men vi kom i mål på en god måte, sier prosjektleder Tom Runar Lier i Ullensaker kommune. Tilbakemeldingene fra lærerne og elevene som har tatt bygget i bruk skal være gode.

Ettersom dette var det første OPS-prosjektet for Ullensaker kommune, valgte de å ta med seg samarbeidspartnere i prosessen som har erfaring fra denne typen gjennomføringsmodeller.

– Vi fikk med oss Svendby Bygg Consult som leietakerombud og DLA Piper som juridisk rådgiver. Begge disse aktørene har lang erfaring fra lignende prosjekter, og har vært til stor hjelp for oss i kommunen i utbyggingsfasen, sier Lier.

Ullensaker kommune er nå også midt inne i en prosess med å bygge ut en ny barneskole og flerbrukshall på Algarheim - også det gjennom en OPS-løsning.

Lang erfaring

– Kontrakten ble vunnet gjennom en full design- og priskonkurranse, hvor vi også hadde med oss alle rådgiver-disipliner. Det var en omfattende konkurranse som skulle besvares, og vi er selvsagt godt fornøyde med å vinne frem i konkurranse med flere andre aktører, sier Birte Almeland, daglig leder for utbyggingsselskapet Skuleplass AS og direktør forretningsutvikling i Veidekke Entreprenør.

Veidekke begynner å få lang erfaring i OPS-konkurranser, og de har vunnet de fire siste konkurransene om utbygging av OPS-skoler de har deltatt i.

– OPS er en utbyggingsform vi liker. Her får vi brukt all den kompetansen vi har – både med tanke på finansiering, i utviklingsfasen, i byggefase samt driftsfasen, legger hun til. Veidekke har etablert et eget driftsselskap som skal drifte Gystadmarka ungdomsskole, samt Jessheim videregående skole som Veidekke også sto bak. Den skolen ble åpnet i fjor høst, med Akershus fylkeskommune som leietaker.

Almeland er godt fornøyd med at bygget nå er tatt i bruk og at man har kommet i gang med driftsfasen.

– Når man bygger OPS-skoler vil det bli lagt inn økt kvalitet i materialvalg i forhold til en vanlig kravspesifikasjon. Vi ønsker å bygge robust slik at bygget står seg bra og tåler hard bruk - og at vi oppnår minst mulig slitasje. Gjennom å bruke en OPS-modell ligger det inne initiativ til å få til løsninger også utover det konkurransegrunnlaget krever, sier hun. Almeland mener langt flere kommuner burde vurdere OPS som et alternativ nå de skal realisere nye skoler rundt om i landet.


Totalentreprise

Prosjektet er bygget av Veidekke Entreprenør i en totalentreprise, og entreprisen har en verdi på cirka 230 millioner kroner (eks. mva.).

Entreprenøren satte spaden i jorda i slutten av april 2016 og bygget sto ferdig mot slutten av desember 2017 – noe som gav cirka 20 måneders byggetid.

– Det har vært en effektiv byggeperiode, men vi hadde veldig dårlig grunn på tomta, hvor grunnvannstanden nesten gikk helt opp til grasrota. Dermed ble det et omfattende grunnarbeid med peling ned til 30 meter, og det var en stor utfordring med avløpssystemene. Vi måtte pumpe mye vann, forteller prosjektleder Jørn Aaltvedt i Veidekke Entreprenør.

Bygningskroppen er tradisjonelt satt opp med støpt plate, betong
welementer som bæresystem, fasadelemeter og en lett-takløsning.

– Dette ga en veldig god og rask byggetid, noe som medførte et tidlig tett bygg, og vi kunne begynne på de innvendige arbeidene. Det er brukt mye gips i veggene, og det er gjennomgående brukt solide materialer som skal tåle stor slitasje, sier Aaltvedt.

Utvending er det fasadekledning i Kebony i de øverste etasjene, og teglstein i første og andre etasje samt i den ene enden av bygget.

Skolen har en moderne varmepumpe, et effektivt ventilasjonsanlegg og vannbåren varme i alle gulv.

Totalt var det rundt 100 arbeidere på byggeplassen i den mest hektiske perioden.

– Vi hadde mange egne ansatte på prosjektet, blant annet alle tømrere samt murere og flisleggere, sier Aaltvedt. Byggearbeidene har vært et samarbeid mellom Veidekke Entreprenør og datterselskapet Seby AS.

Mye teknikk

Gystadmarka ungdomsskole er et moderne skolebygg som inneholder mye teknikk og avanserte styringssystemer. Dette går også utover det bygningstekniske – så lærerne og elevene får ta i bruk flere nye og banebrytende undervisningsmuligheter.

Det er et ønske at skolen skal vise vei for fremtidige skoler og er et senter for IKT-løsninger i skolen. Elevene i Ullensaker har tatt i bruk iPader og på Gystadmarka ungdomsskole er det lagt ekstra godt til rette for å bruke iPadene i undervisningen. Dette skal bli den første ungdomsskolen i landet som tar i bruk løsningen med interaktive tavler og bruken av iPader i alle undervisningsrom.

Gystadmarka skole er samtidig den første skolen som gjør en investering på løsningen med de interaktive skjermene SMART Board iQ-7000-serien. Dette skal være den nyeste og mest avanserte interaktive skjermen til SMART Technologies og de første som blir tatt i bruk i Norden. Dette er også den desidert største enkeltinvesteringen rundt denne løsningen i Norden, og en av de aller første skolene i verden som får slike skjermer i alle klasserom.

Hele 32 av klasserommene er utstyrt med den største modellen på 86-tommer, noe som gir store fordeler og mange muligheter i undervisningen.


Flere prosjekter