Trygve Kvarme (f.v.), Kornelius Try og Jarle Gauksås.

Gulventreprenøren og Gaukås Gulvstøp fusjonerer

Fusjonen mellom Gulventreprenøren og Gaukås Gulvstøp skal skape en nasjonal aktør med 110 ansatte innen gulv og støp. Selskapets nye leder er hentet fra COWI.

Eierne i Gulventreprenøren og Gaukås Gulvstøp har bestemt seg for å forene kreftene med virkning fra 1. januar. Selskapet skal hete Gulventreprenøren AS.

- Vi allerede i gang med samarbeidet. Alle ansatte i begge selskap er veldig fornøyd med denne nyheten. Vi forener to bedrifter der kravene til kvalitet og kundetilfredshet er våre viktigste rettesnorer, sier Kornelius Try som inntil nå har vært daglig leder i Gulventreprenøren i en pressemelding.

Det nye selskapet får en totalomsetning på nærmere 300 millioner kroner i året, og skal virke over hele landet.

Skal ansette minst 15 nye
Målet for de neste årene er vekst. Dette ved å styrke driften, utvide tjenestetilbudet, og ansette flere dyktige fagfolk.

- Vi skal ansette minst 15 nye personer det neste året. Vi har særlig behov for ingeniører og spesialister på betong, sier Jarle Gauksås som har ledet firmaet med samme navn siden oppstarten for 26 år siden.

Gulventreprenøren skal ledes av Trygve Kvarme, som inntil nå har vært styreleder i Gauksås Gulvstøp. Han kommer fra stillingen som leder for controller-seksjonen i COWI.

- Vi ønsket en leder som kunne hjelpe oss profesjonalisere driften, og sikre at vi kan levere på en ambisiøs vekstplan. Vi kjente til Trygve Kvarme fra før, og alle eiere i selskapet var samstemte i at det eneste riktige var å overtale ham til å ta stillingen, sier Try.

- Han vil gjøre oss proffere og sterkere, supplerer Gauksås.

- Det er veldig gøy å få muligheten til å lede denne nye nasjonale aktøren. Vi skal bli enda mer profesjonelle i driften, utvide tjeneste- og produkttilbudet, og være den naturlige samarbeidspartneren for de entreprenører og byggherre. Kundene skal ringe oss når de ønsker den beste kvaliteten i utførelsen, sier Kvarme.

Gleder seg til å jobbe med fag
Selskapet får hovedkontor på Lillestrøm i Akershus. Selskapenes nåværende eiere blir aksjonærer i det nye selskapet. Tidligere ledere gleder seg til arbeide mer med fag, og mindre med administrasjon.

- Vi kommer til å investere mye i produkt- og tjenesteutvikling. Vi skal fornye måtene vi jobber på, forbedre systemene og produktene vi anbefaler, og skape enda bedre helhetsløsninger. Gulventreprenøren skal være aktøren som flytter vår bransje fremover, sier Try.

- Samtidig er det også et tydelig mål å jobbe for at våre leveranser skal være så bærekraftige som mulig, sier Gauksås.