Gruppeleder Samferdselskonstruksjon Seksjon Infra Oslo

REINERTSEN AS TILBYR LEVERANSER innen markedsområdene olje&gass, industri, bygg&anlegg, og samferdsel. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden, fra prosjektutvikling, til utførelse, installasjon og drift.

REINERTSEN AS er en av de større aktørene i Norge innen sine markedsområder med over 2100 medarbeidere og en omsetning på cirka 3 milliarder kroner. REINERTSEN er lokalisert i Trondheim, Orkanger, Oslo, Bergen, Bodø, Göteborg, Stockholm, Stenungsund, Malmö og Murmansk.
I OVER 60 ÅR har REINERTSEN AS vært med på å løse, og gjennomføre store utbygningsprosjekter, både til lands og til havs. Ved å jobbe i tverrfaglige team, får vi utnyttet vår kompetanse og erfaring fra de ulike fasene i hele verdikjeden.

Derfor jobber vårt sterke ingeniørmiljø tett sammen med våre fagarbeidere innen fabrikasjon, installasjon og entreprenør. Slik bidrar vi til å skape økte verdier for våre kunder, samtidig som våre medarbeidere får interessante utviklingsmuligheter.

Firma Reinertsen AS
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Gruppe Samferdselskonstruksjon er en del av et tverrfaglig prosjekteringsmiljø innenfor seksjon Infrastruktur ved Oslokontoret. Andre grupper innenfor samme seksjon er Vei & Spor samt Vann og avløp (VA).

Samferdselskonstruksjon består for tiden av 7 ingeniører og sivilingeniører og er i vekst. Gruppen er internasjonalt sammensatt og samarbeider i prosjekter med kollegaer som er lokalisert ved Reinertsens kontorer i Trondheim, Stockholm, Gøteborg og Malmø.

 

Ansvarsområde for Gruppeleder Samferdselskonstruksjon:

 

Hovedansvar

 • I samråd med seksjonsleder stå for koordinering av gruppens ressurser, overvåke kompetanseutvikling og debitering, delta aktivt i bedriftens markeds- og salgsaktiviteter.
 • Med basis i bedriftens strategi og mål skal gruppeleder i samarbeid med seksjonsleder/avdelingsleder utvikle og sette i verk handlingsplaner for utvikling og vedlikehold av gruppens kompetanse.
 • Gruppeleder deltar selv i prosjekter i tillegg til sine lederoppgaver.

 

Spesifikt ansvar

 • Sikre at alle gruppemedlemmer har god kunnskap om både kundens og REINERTSEN sine kvalitets- og HMS-relaterte krav.
 • Utvikle og iverksette gruppens handlingsplan.
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler samt utvikle og vedlikeholde kompetanse.
 • Delta i avdelingens og seksjonens markedsarbeid.
 • Identifisere behov for nyansettelser og i samarbeid med seksjonsleder og HR iverksette rekrutteringstiltak.
 • Motta og introdusere nyansatte samt etablere faddere.
 • Vedlikeholde aktivitetsplaner, bemanne prosjekter og koordinere ressurser
 • Sørge for å iverksette forbedringsaktiviteter som bidrar til økt trivsel, bedre arbeidsmiljø og produktivitet.
 • Sørge for at gruppa er involvert i tilbudsarbeid og time-estimat for aktiviteter relatert til gruppen.
 • Videreutvikle analysemiljøet knyttet til prosjektering av tyngre konstruksjonsoppgaver
 • Legge til rette for systematisering og utvikling av maler som kan benyttes til dimensjonering og rapportering etter Eurocoder.

 

Hvem vi ser etter:

 

Kompetanse

 • Sivilingeniør/MSc innen konstruksjonsteknikk fra Norge eller utlandet
 • Minimum 5 års erfaring innen konstruksjonsfaget.
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Fremdrifts- og kvalitetsorientert, effektiv
 • Sterk vilje til å lykkes og til å iverksette det som kreves ved behov
 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenke tverrfaglig
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode lederegenskaper

 

Hva vi kan tilby:

 • Muligheten til å bygge opp og styre din egen gruppe og sitte i ledergruppen for seksjon Infrastruktur i Oslo
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et utrolig stimulerende og tverrfaglig ingeniørmiljø i flotte kontorer sentralt beliggende på Lilleaker
 • Aktivt bedriftsidrettslag som disponerer gymsal og treningsstudio
 • Karrierebyggende utviklingsmuligheter og oppfølging

 

Vis flere stillinger: