Gruppeleder geoteknikk

REINERTSEN AS TILBYR LEVERANSER innen markedsområdene olje&gass, industri, bygg&anlegg, og samferdsel. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden, fra prosjektutvikling, til utførelse, installasjon og drift.

REINERTSEN AS er en av de større aktørene i Norge innen sine markedsområder med over 2800 medarbeidere og en omsetning på cirka 4 milliarder kroner. REINERTSEN er lokalisert i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Hammerfest, Kongsberg, Orkanger, Bodø, Tjeldbergodden, Stenungsund, Göteborg, Stockholm, Malmö, Luleå, Murmansk (Russland) og Szczecin (Polen).

I OVER 60 ÅR har REINERTSEN AS vært med på å løse, og gjennomføre store utbygningsprosjekter, både til lands og til havs. Ved å jobbe i tverrfaglige team, får vi utnyttet vår kompetanse og erfaring fra de ulike fasene i hele verdikjeden.

Derfor jobber vårt sterke ingeniørmiljø tett sammen med våre fagarbeidere innen fabrikasjon, installasjon og entreprenør. Slik bidrar vi til å skape økte verdier for våre kunder, samtidig som våre medarbeidere får interessante utviklingsmuligheter.

FirmaReinertsen - Infrastruktur - Oslo
FylkeOslo
Søknadsfrist12.10.2014

Gruppe Geoteknikk jobber med geologi og geoteknikk og er en del av et tverrfaglig prosjekteringsmiljø innenfor Seksjon Bygg og Samferdsel ved Oslokontoret. Seksjonen har i dag 50 medarbeidere og består av 6 grupper, de øvrige grupper er Vei & Spor, Vann og avløp (VA), Byggkonstruksjon, Samferdselskonstruksjon og Prosjektadministrasjon (PA).

Gruppe Geoteknikk ved Oslokontoret består for tiden av 3 sivilingeniører. I prosjekter samarbeider disse tett med kollegaer ved våre øvrige kontorer i konsernet. Vår nåværende gruppeleder har bestemt seg for å forlate oss og vi ser av den grunn etter en erstatning for denne. Det er viktig at den som kommer inn som ny gruppeleder ønsker å bygge videre på og utvide det miljøet som allerede er ved seksjonen.

Reinertsen AS bistår våre oppdragsgivere både innenfor prosjektering (Engineering) og bygging (Entreprenør). Hoveddelen av prosjektene som involverer ansatte ved Oslokontoret er lokalisert til Østlandsområdet, men i samarbeidsprosjekter med våre øvrige kontorer dekker vi hele landet samt Sverige. Våre ingeniørgeologer, geologer og geoteknikere bidrar på både Engineering- og Entreprenørprosjekter, og er derfor en svært viktig ressurs for hele konsernet.

Ansvarsområde for Gruppeleder Geoteknikk:

Hovedansvar

 • Være aktiv del av seksjonens ledergruppe
 • I samråd med seksjonsleder stå for koordinering av gruppens ressurser, overvåke kompetanseutvikling og debitering, delta aktivt i bedriftens markeds- og salgsaktiviteter.
 • Med basis i bedriftens strategi og mål skal gruppeleder i samarbeid med seksjonsleder/avdelingsleder utvikle og sette i verk handlingsplaner for utvikling og vedlikehold av gruppens kompetanse.
 • Gruppeleder deltar selv i prosjekter i tillegg til sine lederoppgaver.

Spesifikt ansvar

 • Sikre at alle gruppemedlemmer har god kunnskap om både kundens og REINERTSEN sine kvalitets- og HMS-relaterte krav.
 • Utvikle og iverksette gruppens handlingsplan.
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler samt utvikle og vedlikeholde kompetanse.
 • Delta i avdelingens og seksjonens markedsarbeid.
 • Identifisere behov for nyansettelser og i samarbeid med seksjonsleder og HR iverksette rekrutteringstiltak.
 • Motta og introdusere nyansatte samt etablere faddere.
 • Vedlikeholde aktivitetsplaner, bemanne prosjekter og koordinere ressurser
 • Sørge for å iverksette forbedringsaktiviteter som bidrar til økt trivsel, bedre arbeidsmiljø og produktivitet.
 • Sørge for at gruppa er involvert i tilbudsarbeid og at gruppa gir time-estimat for aktiviteter relatert til gruppen.
 • Legge til rette for systematisering og utvikling av maler som kan benyttes til dimensjonering og rapportering etter Eurocoder.

Hvem vi ser etter:

Kompetanse

 • Sivilingeniør/MSc innen geoteknikk / geologi fra Norge eller utlandet
 • Minimum 5 års erfaring innen geoteknikk- / geologifaget.
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Fremdrifts- og kvalitetsorientert, effektiv
 • Sterk vilje til å lykkes og til å iverksette det som kreves ved behov
 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenke tverrfaglig
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode lederegenskaper

Hva vi kan tilby:

 • Muligheten til å bygge opp og styre din egen gruppe
 • Del av ledergruppen i Seksjon Bygg og Samferdsel i Oslo
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et utrolig stimulerende og tverrfaglig ingeniørmiljø i flotte kontorer sentralt beliggende på Lilleaker
 • Aktivt bedriftsidrettslag som disponerer gymsal og treningsstudio
 • Karrierebyggende utviklingsmuligheter og oppfølging
 • Deltagelse på et vinnerteam.

Søk stillingen her

Kontaktperson(er):

Jan Espen Tennvann

mob: +47 92231344

epost: jan.tennvann@reinertsen.com


Vis flere stillinger: