Vækerø Stasjon. Ill. L2 Arkitekter

Vækerø Stasjon. Ill. L2 Arkitekter

Grunneiere vil betale for stasjon på Fornebubanen

Eiere av næringseiendommer på Vækerø i Oslo tilbyr seg å betale for den nye stasjonen på Fornebubanen.

– Stasjonen er en forutsetning for byutvikling på Vækerø, sier administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom til NRK.

Oslo kommune har vurdert å droppe stasjonen, som ligger mellom Skøyen og Lysaker, etter at det kom fram at banen vil koste 4,5 milliarder kroner mer enn antatt. Det gjør at kostnadsrammen anslås til 23,3 milliarder kroner. Prisen på Vækerø stasjon er om lag 400 millioner kroner.

Jalland leder grunneierlaget som sitter på 170 dekar eiendom og har store planer for bolig, næring og rekreasjon på Vækerø. Han tror det er mulig å skaffe penger til å finansiere hele stasjonen.

Grunneierbidrag på Vækerø er derimot juridisk problematisk fordi det ikke fins noen godkjent plan for byutviklingen, ifølge Oslo kommune. Det jobbes imidlertid for å få til en avtale med grunneierne og søke staten om dispensasjon.

– Stasjonen gir en mulighet til å utvikle området på en annen måte. Det er det man skal betale bidrag for. Vi vil betale, kommunen vil at vi skal betale, og da er jeg helt sikker på at vi skal finne løsninger på de juridiske utfordringene, sier Jalland til EiendomsWatch , som omtalte saken først.

I tillegg til Løvenskiold Eiendom består Vækerø næringseiendom grunneierlag av Norsk Hydros Pensjonskasse, Vedal, Selmer Eiendom, Backe Eiendom og Eiendomsspar.

(©NTB)