Mathieu Veulemans i Direktoratet for byggkvalitet. Arkivfoto.

Grundigere tilsyn av 20 brannbeskyttende produkter - DiBK frykter villende markedsføring

Etter en forundersøkelse i september, er 20 brannbeskyttende og brannbeskyttende produkter valgt ut for nærmere tilsyn.

Tilsynet omfatter blant annet brannmaling, brannmansjetter, brannluker, branndører og brannsikre fugetettinger.

Direktoratet for byggkvalitet har sammenlignet dokumentasjonen til i alt 130 produkter med markedsføringen av produktene, slik de presenteres på produsentenes nettsider.

På bakgrunn av dette er 20 produkter valgt ut og blir nå gjenstand for nærmere tilsyn.

Produktene er ifølge DiBK valgt ut fordi det er mistanke om at de enten mangler produktsertifisering eller at markedsføringen av produktet ikke stemmer med den underliggende tekniske dokumentasjonen.

- Vi ser ofte eksempler på villedende markedsføring eller manglende sertifisering av brannbeskyttende og brannhemmende produkter. Det er et krav at dette er på plass for å omsette produktet, forklarer seniorrådgiver Mathieu Veulemans fra Direktoratet for byggkvalitet i en melding.

Tilsynskampanjen gjøres med bistand fra SP Fire Research.

I tillegg til direktoratets dokumentasjonskontroll vil SP Fire Research teste et utvalg av produkter etter bestilling fra direktoratet.