Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til utvikling av Marviksletta i Kristiansand.

Grønt lys for 515 leiligheter og ny bydel i Kristiansand

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til at Marviksletta i Kristiansand blir ny bydel og godkjenner at det bygges 515 leiligheter.

Det skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding på sine nettsider fredag.

– Jeg legger vekt på at kommunen ønsker å gjøre det gamle industriområdet om til Kristiansands nye bydel. Området har vært under planlegging i lang tid og er i samsvar med overordnede planer. Kommunens forslag er i tråd med regjeringens politikk om økt fortetting og transformasjon i sentrumsområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Innsigelse fra Kystverket

Områdeplanen er på 320.000 kvadratmeter og åpner opp for 515 leiligheter i tre til åtte etasjer, forretninger i første etasje og næringsbygg, heter det i meldingen.

Kristiansand Næringsselskap AS, som er heleid av kommunen, er tiltakshaver for planarbeidet.

Kystverket fremmet innsigelse til bystyrets vedtak, og mener de nye leilighetene i Marvika ville komme i konflikt med den eksisterende og fremtidig utvidelse av statlig havn i Kongsgård/Vige, skriver departementet i pressemeldingen.

Fikk ikke støtte

Nye støyrapporter viser at planforslaget ikke er i strid med nasjonale føringer for støy.

Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet støttet ikke innsigelsen fra Kystverket, heter det i pressemeldingen.