Bøkkerveien 5 i HasleLinje. Foto: Truls Tunmo

Grønt lån til Höegh Eiendom

Höegh Eiendom har fått grønt lån på 470 millioner kroner fra Swedbank. Lånet finansierer kjøp av to større bygg på HasleLinje midt i Oslo.

Det skriver Höegh Eiendom i en pressemelding torsdag.

– Vi kjøper byggene fra HasleLinje Næring DA, et felleseid selskap med AF Gruppen. De to byggene er Bøkkerveien 5, utleid som hovedkontor for Securitas, og Haslevangen 16, utleid til Wang Ung, en privat ungdomsskole med idrettslinje. Det er første gang Höegh Eiendom innvilges et grønt lån, og dette lånet er dessuten et av de første grønne lån som innvilges til næringseiendommer i Norge, sier finansdirektør Terje J. Ermesjø i Höegh Eiendom.

– Med grønne lån bidrar Swedbank til et mer bærekraftig samfunn sammen med kundene sine. Vi har i den senere tid økt engasjementet og samarbeidet med Höegh Eiendom, fordi vi ser at selskapet er en solid, fremtidsrettet eiendomsutvikler, som prioriterer miljø og bærekraft, uttaler Tone Lunde Bakker, sjef for Swedbank Norge.

– For Höegh Eiendoms miljøstrategi er grønne lån som hånd i hanske. Selskapet følger aktivt opp De ti strakstiltakene til Grønn Byggallianse, i tillegg til å ha sine egne mål for å redusere klimautslippet. Alle nye bygg skal BREEAM NOR-sertifiseres, og de fleste eksisterende bygg skal bli miljøsertifisert, BREEAM in-use, innen 2020, forteller energi- og miljørådgiver Jennifer Lamson i Höegh Eiendom i pressemeldingen.

Ett eksempel som trekkes frem i pressemeldingen, på den grønne satsingen til Höegh Eiendom, er produksjon av nærmere 80.000 kilowattimer per år fra solceller i Karvesvingen 3 på HasleLinje.

– Miljøvennlige bygg forbinder vi med økt bærekraft, men grønne lån utvider betydningen av å tenke grønt. Swedbank kan yte grønne lån fordi investorer nå i økende grad ønsker at deres investeringer skal plasseres i miljøvennlige prosjekter fordi det gir best langsiktig avkastning. For oss betyr dette at den grønne strategien ikke bare er lønnsom rent miljømessig, men også rent finansielt, sier finansdirektør Terje J. Ermesjø i Höegh Eiendom.