Grønlandsleiret 73

Arben

Asker Entreprenør AS har satt opp et flott leilighetskompleks vis a vis Politihuset og Oslo fengsel, delvis bygget på en gammel gravplass for nonner etter godkjennelse av Byantikvaren.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: 46 leiligheter med felles takterrasse og nærings-
arealer i første etasje

Bruttoareal: 4.314 kvadratmeter

Byggherre: Grønlandsleiret 73 Eiendom

Byggeledelse og arkitekt: LOGG Arkitekter

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Rådgivere: RIBr: ÅF Engineering | RIB og RIByFy: ConSisu | RIV Rør og energi: Asplan Viak | RIG: Rambøll - og miljø | RIVA: Union Consult | RIAku: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Nordisk Fundamentering | Stålkonstruksjon: Åkrene Mek Verk-

sted | Prefab betong: Systemblokk og Bubbledeck | Tømrer: Trettsveen Bygg og Montasje | Rørlegger: VVS Engineering | Elektriker: Installatøren Fredrikstad | Ventilasjon: Gupex | Opp-

måling: Nerdrums opmaaling | Vinduer: Lian Trevarefabrikk | Parkett: Bo Andren | Mur- og flis: AK Byggeservice | Taktekker: Rune Edvardsen | Blikkenslager: Sigurd Fossli | Rekkverk og metall: GBS Produkter | Kjøkken: Sigdal Kjøkkensenter Lørenskog | Branntetting: Firesafe | Heis: Orona Norway | Glass og aluvinduer: Sagstuen | Lås og beslag: Dormakaba

Bygget består av syv etasjer i den ene delen, med næringslokaler på bakkeplan, mens det er fire etasjer med leiligheter over den brede portalen som fører inn mot bakgården. Alle leilighetene har romslige balkonger mot bakgården.

Salget av de 46 leilighetene foregikk hovedsakelig i 2014, og 1. desember 2015 var grunnarbeidet med spunting og peling i gang.

– Dette arbeidet gikk greit i seg selv, men det var en utfordrende jobb fordi det lå store mengder med forurensede masser i grunnen. Oljerester fra en gammel bensinstasjon hadde samlet seg her, og vi måtte ta i bruk et renseanlegg for oljeutskilling. Jobben var såpass omfattende, at vi måtte involvere miljøkonsulenter. Vannprøver ble foretatt ukentlig under grunnarbeidet, sier prosjektleder Kristoffer Benco Arntzen i Asker Entreprenør til Byggeindustrien.

Gammelt klosterområde

Halvparten av bygget står på fast grunn og har kjeller med boder. Den andre halvparten står på fire søyler som er pelet ned til fjell, som er boret gjennom en nonnegravplass i det gamle klosterområdet i hovedstaden.

– Vi måtte ha med representanter fra NIKU for å inspisere gravearbeidet for fundamenteringen til de fire søylene, og i Byantikvarens rapport er det beskrevet funn av knokkelrester, forteller Arntzen.

Størrelsen på leilighetene varierer fra 33 til 80 kvadratmeter, og prisene varierte under salget i 2014 fra 2,2 til 6,25 millioner kroner. Det er ifølge Arntzen i stor grad investorer som kjøpte leilighetene for rundt tre år siden.

– Den utvendige fasaden er dekket med royalimpregnert tre i kombinasjon med cembritplater. For øvrig er bygget av betong og stålkonstruksjoner med plattendekker, bubbledeck og skallevegger. Taket, som er isolert og senket, er også i betong, opplyser Arntzen.

Planløsningene i leilighetene imponerer; her har Asker Entreprenør og arkitektfirmaet Logg Arkitekter AS gjort en fremragende jobb ut i fra den trange beliggenheten til bygget i det omkringliggende gamle bymiljøet. Standarden må betegnes som god med blant annet hvitpigmentert eikeparkett på gulv, standard Sigdal kjøkkeninnredning og flislagte plassbygde bad med termostatstyrte varmekabler i gulv.

– Vi har også valgt store vindusflater med lav brystningshøyde, og vinduene som vender mot Grønlandsleiret, har franske balkonger. Kravene til lydisolering ut mot gaten har vært veldig høye. For øvrig har alle leilighetene balkong som vender ut mot bakgården. Toppleilighetene har egne takterrasser, og i tillegg er det en stor felles takterrasse, sier Arntzen.

Fra leilighetene på toppen og fra takterrassene er det god utsikt over store deler av byen og sjøen. Hele prosjektet bærer preg av gode materialer og løsninger. Men garasjeanlegg mangler.

Mye historikk

Grønlandsleiret 73 er en del av det historiske Hollenderkvartalet på Grønland i Oslo, der tomtene ligger sentralt i byen rett ved Grønlands park.

– I dag fremstår Hollenderkvartalet som noe fragmentert, og inneholder både eksisterende bygningsmessige kvaliteter og potensiale for ny utbygging. Men området mangler helhet, sier sivilarkitekt Jon Bjørgum til Byggeindustrien.

Han har vært prosjektansvarlig for den arkitektoniske utformingen av Grønlandsleiret 73, og har sørget for at arkitekturen er tilpasset kvartalets elementære karakterer som høyder, proporsjoner og fargetoner og fellesreguleringen for hele kvartalet.

– Store utfordringer

– Logg Arkitekter har vært prosjekterende for hele tiltaket. Mot Schweigaardsgate 50 A er bygningskroppen løftet opp med søyler, og danner en portal inn til felles utearealer for hele kvartalet. I bakken i portalen ligger en kirkegård i tilknytning til Nonneseter kloster, antagelig mellom nåværende Schweigaardsgate og Grønlandsleiret. Derfor kunne det ikke graves eller bygges i portalen med unntak av de fire søylene. Dette medførte store utfordringer i planløsningen over portalen, da leilighetene måtte tilpasses bæresystemet. Det var også en høyderestriksjon på portalen, noe som ga oss forskjellige etasjehøyder i bygget, sier Bjørgum.

– Utmerket samarbeid

Sivilarkitekten forteller at det er brukt en kombinasjon av trekledning og plater som medvirker til å bryte ned høydene på bygget.

– Trekledningen vil over tid få en grå patina som gjør at bygget vil tilpasse seg Schweigaardsgate 50, som har vernestatus. Vi har tidligere tegnet prosjekter i byen på trange, vanskelige tomter, men dette prosjektet ga oss store utfordringer – mest på grunn av hensynsonen i grunnen under portalen. Prosjektet har blitt endret flere ganger. I starten var bygget prosjektert med tre kjelleretasjer og leiligheter i første etasje. Det var bilheis ned til de to nederste parkeringsetasjene, forteller Bjørgum, og uttrykker stor tilfredshet over samarbeidet med Asker Entreprenør som totalentreprenør.

– Dette har fungert utmerket, og vi er veldig fornøyd med resultatet. Når kvartalets felles utomhus-
anlegg ferdigstilles av kommunen, og resterende bygg ferdigstilles, tror jeg at dette området kan fylles av aktivitet og liv. Grønland er et populært boligområde, og ved å legge næring i første etasje ut mot gaten, vil området aktiveres videre og trygghetsopplevelsen vil styrkes, sier Bjørgum.