Gro Kraft ny direktør i Utsmykkingsfondet

Gro Kraft er ansatt som direktør for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg statens fagorgan for kunst i offentlige rom.

Hun tiltrer i stillingen 15. januar. Kraft er utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo med fagene kunsthistorie, teatervitenskap, kulturkommunikasjon og filmvitenskap. Hun kommer fra stillingen som direktør ved Nordens Hus i Reykjavik og har tidligere vært kommunikasjonssjef ved Museet for Samtidskunst.