Grenseløs samhandling i Molde

«Samhandling over grenser» er temaet for årets Novapoint Brukermøte som vil gå av stabelen i Molde 10-12 mai.

Årets brukermøte har bl.a. fokus på tverrfaglighet og grenseoppgangen mellom bygg og anlegg — en utfordring som nå gradvis møtes med nye arbeidsprosesser og samhandlingsverktøy.

Vianova Systems årlige brukermøte arrangeres i år for 23. gang. Mer enn 300 veg- og baneplanleggere, VA-ingeniører, entreprenører, landskapsarkitekter, arealplanleggere, landmålere m.fl. ventes til Molde i maidagene 2011.

Økende krav til samhandling
Som på de fleste fagområder er også samferdselsprosjektering, landskapsforming og kommunalteknikk i stor endring. Nye og økende krav til miljø, effektivitet og kvalitet fremtvinger nye arbeidsmåter og verktøy.

Å prosjektere, bygge og vedlikeholde en effektiv og trygg infrastruktur krever ikke bare samhandling mellom fag og mellom faser, det krever også at man tar hensyn til grensesnittet mellom bygg og anlegg. Bygninger henger i hop med utomhus infrastruktur og bør prosjekteres i sammenheng.

Nye arbeidsprosesser og verktøy
- Alt dette kan forbedres med bruk av nye arbeidsprosesser og nye verktøy, mener Vianova Systems.

Årets brukermøte fokuserer derfor i stor grad på arbeidsprosesser og nye verktøy. Vianovas nye Novapoint-generasjon, versjon 19 DCM som utvikles spesielt med tanke på samhandling og effektivitet, vil bli presentert og diskutert utførlig.

Et fyldig program med totalt 40 foredrag og minikurs utgjør det faglige innholdet i konferansen — presentasjoner og demoer som gis av både interne og eksterne eksperter.