Vikki Johansen er klar for Greenbuilt-konferansen mandag 7. januar.

Greenbuilt-konferansen: - Byggenæringen trenger incentiver for å innfri bærekraftsmål

- Byggenæringen kan bidra til å innfri bærekraftsmålene, men da må det incentiver til. Det mener Vikki Johansen fra Greenbuilt-konferansen.

Konferansen går av stabelen mandag 7. januar, og Johansen etterlyser finansiell støtte til materialer som er etisk dokumenterte og bra for helse og miljø.

- Dette må komme i tillegg til tilsyn og kontroll, mener Vikki Johansen.

I en melding peker hun på at finansnæringen har samarbeidet med det offentlige for løsninger til felles beste, og Johansen tror også byggenæringen trenger hjelp til å dra lasset for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.

- Bærekraftig materialer verifisert av tredje part er essensielt for å nå klimamålene. Bransjen er i rivende utvikling og jobber godt med å utvikle digitale system som VR, AR, elektronisk dokumentasjon og illustrasjoner av bygg med digitale tvillinger i byggefasen. Men det mangler vilje til samarbeid og leverandører opplever ikke nok etterspørsel etter miljødokumentasjon og digital tvilling i driftsfasen, mener hun.

Også incentivene til el-biler er et godt eksempel på bidrag fra myndighetene, for å dreie næringen i riktig retning, mener Johansen.

Mulige incentiver og tiltak vil diskuteres nærmere i politikerdialogen på Greenbuilt Dialogkonferanse hvor Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse er debattleder.