Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Gratis opplæringstilbud for permitterte i anleggsbransjen

EBA, MEF, Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som jobber i anleggsbransjen.

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

På bakgrunn av koronakrisen, har det kommet på plass eget bransjeprogram for anleggsbransjen.

EBA, MEF, Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som jobber i anleggsbransjen.

- Dette er en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskoler og andre som tilbyr opplæring, for de som er permittert, og tilhører anleggsbransjen. Tilbudene er digitale og dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene. Flere av studiene har kort påmeldingsfrist, da de starter allerede nå i juni, skriver EBA på sine nettsider.

Les mer her