Bygget er tegnet av Tyin tegnestue arkitekter med bistand fra Agraff landskapsarkitekter.

Grande Entreprenør skal bygge Saemien Sijte

Statsbygg har valgt Grande Entreprenør AS som totalentreprenør til å bygge Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter, på Snåsa i Trøndelag.

- Saemien Sijte holder i dag til i små og lite hensiktsmessige lokaler, og har ventet lenge på nye, heter det i en melding fra Statsbygg.

Byggherren peker på at Grande Entreprenør AS fra Verdal ble valgt fordi de er best på pris, og tilbyr personell med god kompetanse og erfaring.

Museum med nasjonalt ansvar
Som eneste sørsamiske museum, har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Ved siden av den museale virksomheten skal Saemien Sijte også arbeide med kulturspørsmål og framtidsrettet aktiviteter.

- Nybygget skal være et møte- og samlingssted med formål å styrke sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap. Prosjektet skal realiseres på Horjemstangen i Snåsa, en naturtomt som vil gi gode muligheter for formidling av sørsamisk kultur, heter det i meldingen.

Ferdig før jul 2021
Oppdraget til Grande Entreprenør AS tar utgangspunkt i skisseprosjektet som ble utarbeidet i 2017 for Statsbygg. Det er tegnet av Tyin tegnestue arkitekter med bistand fra Agraff landskapsarkitekter. Det nye bygget er på ett plan. Det vil inneholde utstillingsareal, museumsmagasiner, verksteder for samisk håndverk, bibliotek, kafé og museumsbutikk.

Grande Entreprenør starter med planlegging av byggeprosjekt og framdriftsplan umiddelbart etter nyttår. Planen er at nybygget skal stå ferdig før jul i 2021.