GPS-styrt borerigg

På Bygg Reis Deg har Scanlaser AS lansert en helt nutt utstyr for bruk på borerigger. Det er ne GPS-løsning som gjør at man hele tiden kan vite hvor man er. Man kan stille inn riggen helt nøyaktig etter de boredatene som foreligger. Det er allerede levert en til Vegvesenet i Sogn og Fjordane som bruker dette utstyret på riksvei 5. Dette er første leveranse i Skandinavia.