Gorm Frimannslund

Gorm Frimannslund valgt til president i EIM

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund ble 10. juni valgt til ny president i European Rail Infrastructure Managers (EIM).

Dette gjelder for en periode på to år.

EIM ble dannet i 2002, og er en organisasjon for europeiske jernbaneinfrastrukturforvaltere. Organisasjonens arbeid er i hovedsak konsentrert om to hovedområder: transportpolitikk gjennom lobbyvirksomhet overfor EUs lovgivende organer, samt teknologi og sikkerhet gjennom arbeid opp mot EUs jernbanebyrå ERA. Dette skriver Bane NOR på sine nettsider.

EIM har hovedkontor i Brussel og har i dag 16 medlemmer, deriblant de nasjonale infrastrukturforvalterne i 11 land. Til sammen forvalter EIMs medlemmer over halvparten av EUs totale jernbanenett.

Dette er første gang en nordmann blir valgt til leder i en stor internasjonal jernbaneorganisasjon, og også første gang at presidenten i EIM kommer fra et land utenfor EU.

- Vårt medlemskap i EIM gir Bane NOR en direkte kanal inn til beslutningstakerne i EU. Dette er spesielt viktig for oss ettersom Norge ikke er EU-medlem, slik at vi mangler de mulighetene som jernbaneselskapene i EUs medlemsland har til å øve påvirkning gjennom sine respektive lands EU-politikerem skriver Bane NOR.

– Vi har en god mulighet til å påvirke hva som skjer i jernbanebransjen i Europa. Med fokus på EUs «Green Deal» og økt fokus på grenseoverskridende trafikk har jernbanen en stor framtid. Jernbanen må jobbe for økt standardisering for å øke sikkerhetsnivået, redusere kostnadene og sikre konkurranse mellom leverandører. Dette er spesielt viktig i forbindelse med videre utvikling av ERTMS og satsingen på ny teknologi som 5G. Jernbanen kan også være en del av løsningen når verden skal gå videre etter Covid-19. Jernbanesektoren er arbeidsintensiv, og økt satsing på jernbane og infrastruktur kan bidra til å få ned arbeidsledigheten. Jeg har sterk tro på samarbeid mellom land og mellom organisasjoner, sier Gorm Frimannslund.