Infrastrukturdirektør i Building Research Establishment, Chris Broadbent, presenterte CEEQUAL for byggherrer, entreprenører og rådgivere som møtte på dialogmøte hos NGBC 29.juni. Foto: NGBC

Godt oppmøte til dialog om anleggs-BREEAM

Onsdag var Norwegian Green Building Council (NGBC) vertskap for et dialogmøte om CEEQUAL, et eget miljøsertifiseringssystem for infrastruktur- og anleggsprosjekter.

Det skriver NGBC i en pressemelding på sine nettsider fredag.

CEEQUAL har, i likhet med BREEAM for bygg, et bredt perspektiv på bærekraft, og dekker temaene prosjektstrategi, prosjektledelse, lokalsamfunn, arealbruk, kulturminner, økologi, vann, forbruk av ressurser og transport. Alle tiltak som gjennomføres skal dokumenteres og verifiseres av tredjepart som grunnlag for å oppnå en CEEQUAL-sertifisering, skriver NGBC i pressemeldingen.

Representanter fra Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Statnett, Multiconsult, Sweco, Cowi, NCC, Skanska, Veidekke og Kruse Smith var til stede under dialogmøtet for diskutere om CEEQUAL kan være et egnet verktøy for å øke graden av bærekraft i anleggsbransjen slik BREEAM-NOR har gjort i byggenæringen.

CEEQUAL ble lansert i Storbritannia 2004, og eies i dag av BRE (Building Research Establishment), som også eier BREEAM. Globalt brukes systemet på mer enn 600 prosjekter hvor om lag 260 har oppnådd en endelig CEEQUAL-sertifisering. Etter at en internasjonal versjon av systemet ble lansert i 2011, kan CEEQUAL i dag tas i bruk over hele verden. I tillegg til bred forankring i Storbritannina, har systemet også blitt benyttet på flere prosjekter i Sverige, Hong Kong og Qatar. I 2015 signerte Skanska kontrakt med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om byggingen av Storåselva kraftverk. Dette vil bli det første CEEQUAL-sertifiserte anlegget i Norge, heter det i pressemeldingen.