Godt juli-salg av byggevarer

Til tross for det gode sommerværet i Sør-Norge, økte byggevaresalget justert for prisstigning med 6,7 prosent i juli.

Dette er en kraftigere økning enn den utflatende trenden som salget så langt i år viser. Salget etter årets 7 første måneder viser en volumøkning på 2,2 prosent. Det er Byggevareindustrien som månedlig utarbeider rapporten om innenlandsk salg av byggevarer basert på informasjon fra medlemsbedrifter.