Godt halvår for asfaltentreprenørene - skuffende LTA-tall

EBAs halvårstall for asfaltproduksjon viser at asfaltentreprenørene ligger godt over fjoråret, men lite tyder på at selskapene vil nå målsettingen om 30 prosent lavtemperaturasfalt (LTA) i 2019.

Ifølge EBAs statistikk ble det produsert 2,587 millioner tonn asfalt i årets seks første måneder. Det er en oppgang på cirka en kvart million tonn sammenlignet med fjoråret (2,325 millioner tonn).

– Slik det ser ut nå ligger det an til rekordvolum i 2019, og entreprenørene setter også LTA-rekord, men dessverre ligger vi bak målsettingen om 30 prosent lavtemperaturasfalt, sier Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA.

Han er usikker på årsakene til at LTA-produksjonen ligger bak målsettingen, og han vil vente med å si noe mer om LTA-tallene til asfaltsesongen er over.

– Vi kommer til å ta en runde med entreprenørene for å få noen svar på hvorfor LTA-produksjonen ikke er der vi ønsker den, sier Aakre.

EBAs asfaltstatistikk viser at det ble produsert 610.000 tonn LTA i første halvår. Det er en bra oppgang fra fjorårets 498.000 tonn, men LTA-andelen utgjør kun 23,5 prosent av totalen.

Etter årets seks første måneder er det kun Veidekke Industri som når målsettingen om 30 prosent LTA. Selskapet har produsert 398.000 tonn LTA i første halvår, det vil si hele 65 prosent av den totale LTA-tonnasjen og 37 prosent av eget volum (1074 tonn totalt).

Også NCC Industry ligger tett opp til 30 prosent-målet med en LTA produksjon på 146.000 tonn av i alt 536.000 tonn (27,2 prosent).