Godt år for OBOS

2002 ser ut til å bli enda et godt år for OBOS. Medlemsmassen er i sterk vekst, og vi regner med å få mellom 14.000 og 15.000 nye medlemmer i år mot 10.657 i fjor, sier administrerende direktør i OBOS, Martin Mæland, til OBOS-bladet.

I tillegg til sterk økning i medlemsmassen, er boligbyggingen til OBOS den høyeste på mange år. OBOS-gruppen har i år igangsatt 705 nye boliger mot 481 i fjor. OBOS når også nye høyder som sparelag. Sparingen til OBOS-medlemmene ser ut til å øke med omkring 400 millioner kroner, eller cirka 100 millioner kroner mer enn i fjor, sier Mæland. Som forretningsfører har OBOS hatt pen vekst i år. Antall borettslag og sameier som forvaltes av OBOS-gruppen øker jevnt. I år vil vi øke forvaltningsmassen med cirka 10.000 leiligheter, hvorav vel 7.000 er kommet til via et oppkjøp. Totalt forvalter OBOS nå over 97.000 leiligheter, sier Mæland, som legger til at også de økonomiske resultatene blir gode for 2002. Selv om vi kanskje ikke når opp til resultatene fra i fjor, må vi si oss fornøyd med et resultat før skatt på i størrelsesorden 200 millioner kroner. Budsjettene vi har laget for neste år tyder også på at OBOS vil fortsette fremgangen, sier Mæland.