Godt år for betongelement

Betongelementbransjen i Norge har hatt et meget godt år i 2002. På Betongelementdagene på Gardermoen presenterte daglig leder John-Erik Reirersen i foreningen de gode tallene.

Det har vært spesiell stor pågang i hulldekkeproduksjonen. Totalt kom omsetningen opp i nær to milliarder kroner. Dette er en liten økning fra året før. Totalvolumet har også økt. I betongtelementbransjen er man forberedt på at markedet i år vil gå ned, men så langt har det ikke blitt meldt om oppsigelser i bransjen, men noen bedrifter har gått til permitteringer. Det er ventet at det spesielt i region øst blir et tøffere marked. Vi kommer tilbake med mer tall i neste uke.