Gode arkitektsignaler er godt nytt for resten av næringen

Arkitektenes aktivitetsnivå og forventninger for fremtiden er den beste indikasjonen på hvordan byggenæringen skal utvikle seg i tiden fremover. De ligger først i verdikjeden og danner dermed på mange måter grunnlaget for hvor mange og hvilke typer prosjekter leddene bakover i kjeden kan forvente å jobbe med i tiden som kommer.