Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. Foto: Johnny Syversen

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. Foto: Johnny Syversen

God vekst for Norconsult i andre kvartal

Norconsult styrket både omsetning, resultat og driftsmargin i andre kvartal i år.

Det skriver rådgiverkonsernet i en pressemelding mandag.

I andre kvartal 2021 omsatte konsernet for 1,910 milliarder kroner mot 1,760 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBITA) endte på 167 millioner kroner, opp fra 153 millioner i andre kvartal 2020. Konsernet leverte en brutto EBITA-margin på 8,8 prosent, opp fra 8,7 prosent i samme kvartal i 2020.

Også for første halvår samlet leverer Norconsult god vekst. Konsernet hadde en omsetning på 3.810 millioner kroner i første halvår i år, 249 millioner kroner høyere enn samme halvår i fjor. Resultatet for halvåret er 342 millioner kroner, opp 56 millioner kroner fra første halvår 2020, etter en justering av tallene for å gi likt grunnlag etter at Norconsult gikk fra en B-aksjeordning til en lønnsbonusordning i 2020. Driftsmarginen på 9,0 prosent er ett prosentpoeng høyere enn samme tid i fjor.

– Vi er godt fornøyde med veksten i både omsetning og driftsresultat for kvartalet og første halvår 2021, og driftsmarginen reflekterer et høyt aktivitetsnivå og god oppdragsgjennomføring. Det er gledelig å se at det fortsatt er positiv utvikling i Norden, hvor både Norconsult Sverige og Norconsult Danmark leverer sterk vekst og god resultatutvikling. Det er også godt å konstatere at datterselskapet Technogarden, som tapte penger på samme tid i fjor, nå viser en sunn og god lønnsomhet, sier konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna.

Konsernet har ved utgangen av halvåret en god ordrereserve og jevnt over høy aktivitet, skriver Norconsult i pressemeldingen.

Nylig fikk Norconsult vite at selskapet er en av to norske rådgiverbedrifter som er med i konsortiet Sotra Link, som skal realisere Sotrasambandet. Norconsult har prosjekteringsansvaret for Sotra bru, en firefelts hengebru med separat gang- og sykkelvei. Sotrasambandet er den hittil største fastpriskontrakten innen samferdsel i Norge.

Norconsult har vært og er fortsatt sentral i prosjektering av infrastrukturprosjektet Drammen – Kobbervikdalen, hvor bygging har startet.

Selskapet er også involvert i det store, tverrfaglige prosjekteringsoppdraget Elbussdepot Stubberud, Nordens største i sitt slag, med ladeanlegg for 150 el-busser. Nylig vant Norconsult oppdraget med prosjektering av utbyggingen av nye Alvim renseanlegg for Sarpsborg kommune, et prosjekt hvor innovasjon, bærekraft og digitalisering er sentralt. I Trøndelag skal Norconsult prosjektere og bidra til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, en totalentreprise sammen med NRC Group for Bane NOR. I samme fylke skal Norconsult også prosjektere nytt Senter for psykisk helse sammen med OEC Metier og Nordic. Den 2. juli ble Operastranda i Oslo åpnet, et prosjekt hvor Norconsult har stått for landskapsarkitektur.

Norconsult-konsernet har så langt i 2021 kjøpt selskapene Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, virksomheten til AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta, virksomheten til Citiplan AS i Larvik, Rubow Arkitekter i København, JAF Arkitektkontor AS på Gjøvik og KMV forum AB i Stockholm. Norconsult i Sverige har også tatt over spor- og jernbaneteknikkdelen fra selskapet Projektengagemang (PE).