God utvikling for Implenia

Implenia Norge har hatt en sterk utvikling første halvår. Selskapet kan vise til en nesten dobling av omsetningen sammenlignet med første halvår 2012 til ca. 900 millioner kroner. I samme periode økte driftsresultatet til ca. 29 millioner kroner.

- Dette betyr at den norske forretningsenheten i første halvår i 2013 har levert bedre enn forventningene ved oppkjøpet i 2011. En sentral faktor for dette har vært tilgangen av nye, større prosjekter, herunder tildelingen av UFP08 - Eidangertunnelen på 624 millioner kroner – hittil det største prosjektet for Implenia Norge, heter det i en melding fra selskapet.

De har en ordrereserve på ca. 1,3 milliarder kroner ved utgangen av juni 2013 (eksklusiv UFP08 - Eidangertunnelen – hvor kontrakten ble signert i juli).

Implenia-konsernet, med hovedkontor i Sveits,  hadde en forbedring i halvårsresultatet etter skatt, som økte med 27,7 prosent sammenlignet med første halvår 2012 til 130 millioner kroner (CHF 21,2 millioner).