Fra venstre Frode Saltkjelvik (teknisk sjef) og Christoffer Rygh Fladby (produktsjef BIMcontact).

God utvikling for BIMcontact

Graphisoft Norge, som utvikler og leverer digitale verktøy og tjenester til byggebransjen, opplever økt interesse for og etterspørsel etter BIMcontact.

Dette er et fildelingsverktøy med prosjekthotell og dokumenthåndtering.

– BIMcontact ble lansert for to år siden og brukes i dag av noen av landets største eiendoms- og entreprenørselskaper. I Norge og Sverige er det i dag over 2.000 brukere av BIMContact fordelt på 50 bedrifter. Dette er en dobling i løpet av det siste året, heter det i en melding fra selskapet.

– Aktører i byggebransjen etterspør i stadig større grad verktøy for å få kontroll over sine dokumenter og hvordan de deles i et prosjekt. BIMcontact er et fildelingsverktøy som bruker byggebransjens terminologi og metoder. Det forenkler og sparer tid rundt dokumenthåndtering og støtter det åpne BIM-formatet IFC samt over 300 andre formater. Den gode mottagelsen skyldes først og fremst at dette er et brukervennlig verktøy som lett kan integreres mot andre systemer, mener Christoffer Rygh Fladby i Graphisoft.