Administrerende direktør i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt.

Administrerende direktør i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt.

– God fremdrift i arbeidet med å styrke datakvaliteten i NOBB

– Vi vil stå på for å styrke datakvaliteten i NOBB, det er vår høyeste prioritet og det viktigste vi nå kan gjøre for våre kunder, sier administrerende direktør i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt.

Han peker på at konkurransen i markedene tilsier stadig økende krav til bærekraft og miljø, mer effektiv bruk av ressursene, mindre svinn og kortere reisevei for produktene.

– Digitalisering av innhold på produktdata er grunnleggende, og for oss er det derfor et kontinuerlig arbeide, sier Skarholt i en pressemelding.

Norsk Byggevarebase (NOBB) har over 800.000 produkter fordelt på 650 leverandører, databasen driftes og forvaltes av Norsk Byggtjeneste AS.

– I arbeidet med datakvaliteten vil vi i 2022 prioritere logistikkinformasjon, CLP-merking, markedsinformasjon og produktegenskaper, sier Skarholt.

Virke Byggevarehandel gikk tidligere i år ut med et initiativ sammen med Mestergruppen og Bygger’n om å samordne kravene til logistikkinformasjon fra leverandørene. Dette syntes Skarholt er svært positivt.

– Det er et arbeid vi støtter helhjertet og som vi vil prioritere høyt. Vi opplever også at leverandørene i en hektisk hverdag setter pris på å få samordnede krav, sier han. Byggevarehandelen som den største brukergruppen har NOBB som felles kilde til produktdata.

– Salg av produkter gjennom digitale løsninger i bransjen øker sterkt, og dermed øker også behovet for korrekt, kvalitetssikret og digitalisert produktdata. Markedet etterspør utvikling på databredde og kvalitet på innhold innenfor logistikkinformasjon og miljødata på produktnivå. Byggevarekjedene ønsker dessuten i økende grad å vite nøyaktig hvor produktene våre kommer fra og hvordan de er produsert. Byggevarehandelen ønsker derfor å vektlegge dette enda mer i tiden som kommer og vil samordne sine krav overfor leverandørene. Byggtjeneste er engasjert til å følge opp at dette faktisk blir gjennomført, et arbeid som vil komme en stadig økende brukermasse i hele næringen til gode, utdyper Skarholt.

Medlemmene i Virke Byggevarehandel er representert i dette arbeidet gjennom byggevareaktørene Optimera, Byggmakker, Løvenskiold Handel (Maxbo), Gausdal Landhandleri AS, Neumann Bygg og OBS Bygg.