God bevegelse i revidert-samtalene

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet melder om «god bevegelse» i samtalene om revidert nasjonalbudsjett.

De innleder nå formelle forhandlinger og håper å komme til en avklaring i løpet av dagen.Verken Frps Siv Jensen eller regjeringspartienes forhandlingsleder, Jan Tore Sanner (H), vil si noe om hvilke punkter som avtegner seg som spesielt vanskelige. Jensen har tidligere krevd mer til sykehusene og Forsvaret, men ville fredag formiddag ikke utdype dette. Vi har mange krav, og det er totaliteten som vil avgjøre om det blir en avtale, sier hun. Sanner er enig i at det har vært bevegelse siden torsdag, men heller ikke han vil gi seg inn på konkrete saker eller summer. Det er stadig betydelig avstand, og vi holder alle muligheter åpne. Men for regjeringspartiene er det en klar fordel å få til en avtale med Frp som er vår budsjettpartner fra i fjor høst. Det vil være mest ryddig, sier Sanner. Han legger til at kunststykket er å finne skjæringspunktet mellom regjeringspartienes smertegrense og Frps kravliste. Partene vil på ulike vis fortsette kontakten utover dagen, og det er ventet et nytt forhandlingsmøte tidlig fredag ettermiddag. Jensen mener at det i løpet av dagen vil vise seg om en avtale er innenfor rekkevidde, eller om løpet ikke lar seg fullføre.