Glommengata 3

ØMFlogo

ØMFlogo

Nlogo

Nlogo

Løvlien

Løvlien

RolfDøli

RolfDøli

RVT

RVT

HTHlogo

HTHlogo

GBS

GBS

Nordanlogo

Nordanlogo

Kongsvinger sør for Glomma har fått et nytt og annerledes boligprosjekt som løfter byens sørlige sentrum til nye, mer urbane høyder.

Fakta

Sted: Kongsvinger

Prosjekttype: nybygg boliger

Bruttoareal: 6.546 kvadratmeter

Byggherre: Glommengata 3 (Eid 50/50 av Ø.M. Fjeld Utvikling og Coop Norge Eiendom)

Totalentreprenør: ØMF Romerike Kongsvinger

Kontraktsum eks. mva.: 107 millioner kroner

ARK: Futhark Arkitekter

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIBR, RIByFy, BIM: Norconsult l RIVA: Arealtek l RIV: Exigo VVS l RIE: Rejlers l RIA: Brekke & Strand l RIG: Løvlien Georåd l RI: Sweco l UK: Byggeråd

Underentreprenører og leverandører: Stikning: Anleggsdata l Riving: AiP Gruppen l Grunn- og utomhusarbeid: Rolf Døli l Prefab: Contiga l Badekabiner: Tigbro l Heis: Kone l Elektro: Odd Hagerud l Rørlegger: Kjell Trandem l Ventilasjon: Caverion l Taktekker: Protan Entreprenør l Vinduer: NorDan l Brannsikring: Byggimpuls l Blikkenslager: Solør Blikkenslagerverksted l Innvendig tømring: Gipsplatemontasje l Ytterveggselementer: RVT l Maler: Odal Maling l Kjøkken: HTH l Parkett: Parkett & Interiør l Lås og beslag: Certego l Mur, tegl, flis: Hedmur l Porter: Port Innlandet l Dører: Maxbo Proff l Rekkverk, rømningstrapp: GBS Produkter l Himling: Moelven Modus l Glass/Fasade: Norske Metallfasader l Bodvegger: Troax Nordic

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

− Det er ikke ofte vi bygger så høye boliger i dette området. Det ruver litt, sier anleggsleder Fredrik Langfoss i totalentreprenør Ø.M. Fjeld fornøyd.

− Det gir litt byfølelse, ja. Bygget gir et veldig fint møte med Kongsvinger når du kommer inn til byen fra østsiden – et mer urbant inntrykk, nikker prosjektleder Kjell Arild Korbøl.

Glommengata 3 i Kongsvinger er virkelig noe nytt i nabolaget. Boligprosjektet på litt over 6.500 kvadratmeter er syv etasjer høyt på det meste, utformingen er moderne, og kvalitetene mange.

Prosjektleder Tine Rognlien i Ø.M. Fjeld Utvikling AS, som sammen med Coop Norge Eiendom AS eier byggherreselskapet Glommengata 3 AS, sier til Byggeindustrien at de er godt fornøyde med resultatet.

– Det har vært et populært og vellykket prosjekt. Allerede ett år før overlevering var alle boliger og næringsarealer solgt. Samarbeidet med entreprenør har også fungert svært bra, sier hun.

I tillegg til 39 leiligheter rommer bygget et næringslokale på 99 kvadratmeter på bakkeplan.

Glass og tre

Rognlien tror den sentrale beliggenheten har mye å si for hvorfor Glommengata 3 har vært så populært, men hun tror ikke det har vært noen ulempe at prosjektet også fremstår som et flott og moderne bygg med flere tilleggskvaliteter for beboerne.

– Vi har lagt inn noen ekstrakvaliteter her, som for eksempel en stor felles takterrasse, fellesrom for sosiale sammenkomster og utleie, et lunt gårdsrom som kommer til å bli veldig fint når våren kommer, og så har det også blitt en veldig god utforming av bygget med stor bruk av glass i kombinasjon med tre, sier Rognlien.

Prosjektlederen forteller at et godt gjennomført prosjekt med mye ekstra å glede seg over har resultert i en trivelig overleveringsperiode gjennom februar måned.

– Vi har fått veldig mye positiv tilbakemelding, både på det arkitektoniske, på beliggenheten og på utformingen av leilighetene. Vi har vært opptatt av god kvalitet og et godt og praktisk bomiljø, og har blant annet lagt inn snøsmelt som en ekstrakvalitet i deler av uteområdet, forteller hun.

Byutvikling

Rognlien tror også at beliggenheten sentralt i Kongsvinger vil bli enda bedre med tiden.

– Vi ser på dette prosjektet som starten på en større utvikling av sentrum sør for Glomma. Det er blant annet veldig positivt at SSB etablerer seg her, og det blir spennende å følge den videre utviklingen i området. Vi har god tro på markedet her også fremover, og har allerede startet opp med detaljregulering for vårt neste boligprosjekt i Kongsvinger, sier hun.

Arkitekt Rune Nistad i Futhark Arkitekter understreker at de arkitektoniske valgene som er gjort i prosjektet både skal gi et flott bygg og et godt tilskudd til den større planlagte utviklingen av Kongs-vinger sør for Glomma.

– Vi mener bygget bidrar til å styrke kvartalsstrukturen i området. Her har vi ikke bare tenkt på oss selv, men spiller på både småhusbebyggelsen mot sør og Coop-bygget ved siden av. Trekledningen gir et lunere uttrykk, og vi lager et spill i fasaden ved å veksle mellom tett og åpent rekkverk mot Holtveien og vinduer som popper ut mot Glommengata, forteller Nistad.

Mørk grankledning brytes også opp av lysere malmfuru på balkongene, samt brannimpregnert kledning i svalgangene. En teglsteinsvegg mot Møbelringen gir også et litt annet uttrykk inn mot nabobygget.

Høyt nivå

Med syv etasjer på det meste, stikker boligblokken seg godt frem i omgivelsene.

– Dette er et av de høyeste byggene på sørsiden av Kongsvinger nå, men det planlegges flere høyhus i dette området, så på sikt vil ikke Glommengata 3 skille seg ut like mye. Bygget er høyere mot nord, hvor det planlegges flere høye bygg, og lavere mot sør, hvor vi grenser mot et småhusområde. Dette lar bygget operere i brytningen mellom to forskjellige bebyggelser, samtidig som det gir gode solforhold til flere av beboerne, sier Nistad.

Bygget er noe ganske annet enn den nedlagte bensinstasjonen som stod her før.

Totalentreprenør Ø.M. Fjeld signerte kontrakten for å rive den gamle Esso-stasjonen og bygge ny blokk på tomten sommeren 2021, og prosjekterte parallelt med rivingen samme sommer. Byggherre hadde fjernet de gamle tankene i bakken, men det var fortsatt en del forurensede masser å håndtere.

På grunn av Møbelringen, som ligger tett på tomten i én ende, og bilveier som omkranser hele Glommengata 3 på de tre andre kantene, var det ikke aktuelt å bygge kjeller under bakken. Bygget er fundamentert til grunnen med omtrent 1.000 kubikkmeter plasstøpte fundamenter, og parkeringskjelleren med 40 plasser er lagt til første etasje, med boliger i etasjene over.

Krevende logistikk

Råbyggfasen har gått slag i slag fra desember 2021, med oppstart for monteringen av de prefabrikkerte ytterveggselementene i mars ’22 og tett og tørt bygg i juni samme år.

− Vi har hatt rimelig bra drift, men det har vært krevende logistikk i dette prosjektet. Vi har nesten ikke hatt riggplass, og fikk heldigvis stengt Holtveien for å bruke den. Krana har stått inne i bygget og bygget seg inn, forteller prosjektleder Kjell Arild Korbøl i Ø.M. Fjeld.

I en hårfin exit-operasjon kjørte entreprenøren heisekrana ut fra midten av bygget sent i prosessen og tettet igjen bak den. Rampene de brukte, er gjenbrukt i parkeringsrommet.

For å skjerme trafikk og fotgjengere rundt prosjektet har gjerder og gangtunneler blitt satt opp på hver side av byggeplassen, og entreprenøren har etablert gjennomkjøring inne på plassen for å unngå ryggende lastebiler. Tidlig i byggeprosjektet måtte også gigantiske turbinelementer til Odal Vindkraftverk blitt lirket forbi byggeplassen med centimeterpresisjon.

Presise leveranser har vært helt essensielt med både trang byggeplass og trangt tidsskjema.

− Prefableverandørene har levert veldig godt. De fikk et koronautbrudd på fabrikken som laget baderomskabinene, men vi greide å tilpasse oss. Vi hadde også opprinnelig planlagt med eikeparkett fra Ukraina, men her fikk vi avtalt en alternativ løsning med boligkjøperne, sier Korbøl.

Han skryter av leverandørene og fagarbeiderne på prosjektet.

− Vi har hatt veldig flinke fagfolk fra egne rekker i prosjektet, og vi har passet på å bruke mange lokale underentreprenører. Vi har hatt med oss store deler av teamet fra et tidligere prosjekt, og vi opplever at lokale entreprenører gir litt ekstra, sier prosjektlederen.

Korbøl berømmer nabo Møbel-ringen for godt naboskap og mye tålmodighet i byggeperioden.

Gode tall

Entreprenøren er også godt fornøyd med egen innsats i prosjektet, som er overlevert til boligkjøperne omtrent en måned før forventet tid.

− Vi har gått forbefaring og overlevering med egne funksjonærer, og tilbakemeldingen vi har fått fra beboerne, har vært veldig positiv. Beboerne har fått sentrale, gode og energieffektive leiligheter her. Man må være litt stolt av dette, sier Korbøl.

Prosjektet har oppnådd en sorteringsgrad på 87,5 prosent, innenfor de interne måltallene for Ø.M. Fjelds prosjekter. Prosjektlederen er enda mer fornøyd med mengden avfall per kvadratmeter som er produsert, kun 16 kilo og langt under måltallet på 25 kilo.

− Å bygge med prefabrikkerte elementer har mange fordeler som man kanskje ikke ser på kontraktsummen, påpeker prosjektlederen.

Enda viktigere enn lav avfallsproduksjon er sikkerheten på prosjektet. I løpet av byggetiden er det ikke registrert en eneste fraværsskade i Glommengata 3.

− Det er viktig for oss at alle kommer seg hjem fra jobb like hele som de kom til jobb, sier Korbøl.

− Men de kan god være litt slitne, påpeker anleggsleder Fredrik Langfoss.


Flere prosjekter