Illustrasjonsfoto: Laje
Illustrasjonsfoto: Laje

Glitre Nett tildeler kontrakt til Laje

Laje AS har blitt tildelt en kontrakt på 38,5 millioner kroner fra Glitre Nett for å montere en ny trafostasjon på Kjenner i Lier kommune.

Laje, som leder Inin Groups sin investeringsplattform for kraftinfrastruktur, skal lede og gjennomføre prosjektet. Laje er et heleid datterselskap av Inin Group, som er notert på Euronext Growth i Oslo.

– Dette prosjektet passer bra for spesialistkompetansen vår innen energiinfrastruktur, som er et segment som forventes å vokse betraktelig de kommende årene siden Norge fortsetter å investere i fornybar energi, sier Anders Granheim, administrerende direktør av Laje, i meldingen.