Glava lager- og servicesenter

Glava lager- og servicesenter

Sted: Askim

Prosjekttype: Lagerbygg

Totalkostnad eks. mva: 138 millioner kroner

Bruttoareal: 11.500 kvm

Byggherre: Glava AS

Hovedentreprenør: Hersleth Entreprenør AS

Arkitekt: Østre Linje Arkitekter Askim AS

Byggeledelse: A.L. Høyer Askim a.s

Rådgivere: RIB: PentaCon - GEO: Siv. Ing. Per Ø. Fredheim - RBR: Rambøll Norge, Cowi - RIV: Deltaplan - RIE: Deltaplan

Underentreprenører og leverandører: Rør: Askim og Mysen Rør - Elektro: Bravida - Ventilasjon: Bryn Ventilasjon - Grunnarbeider/utomhus: Sarpsborg Park & Anlegg - Peling/Spunting: Kynningsrud Fundamentering - betongelementer: Kynningsrud Prefab - Plattendekker: Färdig Betong - Armering: Celsa Steel Service - Isolasjon: Glava - Metall-, blikkenslagerarbeider og utvendig kledning: AK Mekaniske - Byggmaterialer, vinduer, dører: Knapstad Byggmarked - Taktekking: IcopalTak Region Øst - Metallarbeider, trapper og rekkverk: TF Produkter - Mur- og pussarbeider: Stryken og Gudbrandsen - Brannporter, sjalusiporter: Haby Norske Sjalusier - Porter: Hörmann - Branndører, brannporter, rulleporter: Daloc Norge - Maling og tapetserarbeider: Magnusson

 

Glava kunne bare satt opp et enkelt bygg med stålplater da de skulle bygge sitt nye lager- og servicesenter. Det gjorde de ikke. Bygget de har satt opp i Askim er både flott og funksjonelt.

Som alltid når Glava skal bygge noe, gjør de det skikkelig. Det nye lagerbygget i Askim ligger tett inntil gamle E18. Derfor har Glava valgt å sørge for at alle som passerer, og ikke minst alle som bor i nærområdet, skal ha et flott bygg å hvile øynene på. Totalt har det kostet Glava 145 millioner kroner å realisere lager- og servicebygget. Selve byggekostnadene var 138 millioner kroner.

I løpet av de siste fem årene har Glava investert over 600 millioner kroner i å oppgradere sine fabrikker.

– Nybygget gjør at vi kan samle lagerfunksjoner som vi tidligere hadde på tre steder i Askim til ett sted. Det vil gi en enda bedre logistikkflyt for fremtiden, sier Jon Karlsen, adm. direktør i Glava. Han er glad for at bygget nå står klart, og gleder seg til å hente ut gevinstene fra alle investeringene som er gjort på fabrikkanleggene.

Visuelt flott

Den store bygningen er gitt en veldig fin utforming av Dag Eriksen i Østre Linje Arkitekter Askim. Alle byggene på fabrikkområdet i Askim har teglsteinfasade. Det har også det nye lager- og servicebygget.

Bygget er totalt på 11.500 kvadratmeter, hvorav 4.500 kvadratmeter befinner seg under bakke-nivå. I hovedetasjen har bygget en frihøyde på ni meter. Dermed blir det et massivt bygg som møter bilistene på gamle E18. Bygget er plassert så tett inntil veien som det er mulig. For å gi inntrykk av å ha satt opp en mindre bygg en det egentlig er, har de valgt å gi denne delen av fasaden en bølgeutforming. På den ene veggen har de også benyttet seg av en rå betongvegg med et enkelt mønster og vinduskarmer i rustet stål. Dette gir et spennende inntrykk for bilistene som kommer østfra.

Bølgen
Det manglet ikke på godord om det nye bygget eller Glava under åpningsseremonien. Både fylkesmann Anne Enger og varaordfører Thor Hals trakk frem Glavas viktige betydning for nærområdet opp gjennom årene. Anne Enger fikk også æren av å døpe bygget under åpningsseremonien. Det var utlyst en navnekonkurranse blant de ansatte, og valget falt på «Bølgen».

Etter planen
De sentrale aktørene i byggeprosessen forteller at arbeidet med å bygge lageret har gått etter planen. Bygget er satt opp i en hovedentreprise av Hersleth Entreprenør og A.L. Høyer Askim AS har stått for prosjektledelsen.

- Et meget godt samarbeid mellom de involverte partene har gitt dette gode resultatet, mener daglig leder Thorleif Hersleth og prosjektansvarlig Øyvind Bergersen i Hersleth Entreprenør.

Byggeprosessen ble grundig planlagt på forhånd. De sentrale partene ble involvert på et tidlig tidspunkt. Dyktige utførende i samarbeid med en bestemt byggherre og flinke rådgivere sørget for at bygget ble ferdig til planlagt tid og innenfor budsjettrammen.

- Det ble satt en plan og vi målte etter denne hele veien. Vi hadde hyppige møter hvor alle parter deltok aktivt, noe som bidro til at partene dro lasset sammen. Vi har aktivt tatt i bruk avvikshåndtering som styringsteknikk. Det vil si at vi setter opp fremdrift og likviditetsplan for hele prosjektet, og måler oss mot det 1-2 ganger pr. mnd. Ved avvik fanges disse på denne måten opp tidligst mulig, og tiltak gjøres i praksis fortløpende under hele prosessen, forteller prosjektleder Dag N. Kristiansen i A.L. Høyer Askim AS.

- Dette kombinert med en fornuftig fremdriftplan førte til et godt resultat, legger Thorleif Hersleth til.

Omfattende grunnarbeid
Det første spadetaket i byggingen ble tatt 1. februar 2008.

- Den mest utfordrende delen i prosessen ble grunnarbeidene. Tomteområdet bestod i all hovedsak av leire, og vi måtte grave oss 7,5 meter ned. Det måtte kjøres bort 45.000 kubikkmeter masse, og tre av fire vegger er spuntet. Det er også totalt slått ned 350 betong- og stålkjernepeler, sier Dag N. Kristiansen.

- Kjelleren er utført i plasstøpt betong, og har 5,5 meter frihøyde. Det er utformet en løsing med heisadkomst til kjelleren, samt en løsing med nedkjøringsrampe fra bakkenivå. Selve lageret er satt opp i stål. Fasaden er i tegl, utdyper Hersleth.

En av veggene er utformet i plasstøpt betong med flere visuelle effekter. Veggen ut mot jernbanen samt mot flere nabohus er blant annet kledd i sedertre.

- Dette ble gjort både på grunn av de visuelle inntyrkk og på grunn av støydemping, legger Dag Eriksen til. Arbeidene ble fullført i juni 2009, og er allerede tatt i bruk av Glava.

- Vi kan også skryte av en H-verdi på 0. Det har ikke vært noen fraværskader i løpet av byggeperioden, sier Øyvind Bergersen.

Skikkelig brannsikret
På grunn av hva lageret skal huse har bygget omfattende brannsikring.

- Det er kanskje landets mest brannsikre bygg. Vi har installert et helautomatisk sprinkelanlegg med en enorm kapasitet, sier Dag N. Kristiansen.

Flott uteområde
At byggherren og de utførende ønsket å gjennomføre med stil, ser man også på det ti mål store uteområdet. Det ble valgt å gjennomføre alt arbeid utomhus slik at dette sto klart i god tid før overlevering. Store områder er asfaltert og det finnes store grøntområder rundt bygget. Det er også flere mindre detaljer rundt bygget som er verdt å merke seg. Flere steder finnes det både fin belysning og kansteinløsninger.

Tekst og foto: Arve Brekkhus