Sigrun Gjerløw Aasland i ZERO og Lars Gaustad i Glava. Foto: Zero
Sigrun Gjerløw Aasland i ZERO og Lars Gaustad i Glava. Foto: Zero

Glava inngår ZERO-samarbeid

Energieffektivisering, gjenbruk av bygg og byggevarer, nye klimakrav i teknisk forskrift og kunnskapsdeling er blant sakene Glava og ZERO skal samarbeide om.

– ZERO kan utfordre oss på de ambisiøse målene vi selv har satt oss både for egne utslippskutt og det å gå foran for å gjøre byggenæringen grønnere. De skal få «slippe til» på alle nivå i organisasjonen, slik at vi både øker kompetansen og bidrar til å styrke engasjementet for bærekraft. Og så er jeg helt sikker på at vi også får noen nye ideer, sier administrerende direktør Lars Gaustad i Glava i en pressemelding.

I meldingen skriver det at de sammen vil ta tak i noen overordnede problemstillinger for byggenæringen generelt, og byggevarer spesielt. Blant annet klimakrav i teknisk forskrift, og hvordan man kan få fart på energioppgradering av eksisterende bygg.

– Vi trenger mye mer fornybar kraft fremover for å kutte utslipp og skape ny grønn industri. Da er det avgjørende at vi kan frigjøre energi brukt i eksisterende bygningsmasse. For å få til det, må vi tenke nytt og kreativt på hvordan innrette virkemidler for å utløse det store potensialet som ligger i energieffektivisering, sier Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO i meldingen.

Glava og Zero vil også se på hvordan erfaringer fra enkeltprosjekter kan brukes til å stimulere utslippskutt på tvers av sektorer.

– Vi gleder oss til å få Zero inn som en sparringspartner. Der vi har en del konkrete prosjekter og løsninger som vi tror har en verdi for flere, har de en kunnskap og et engasjement som kan løfte både oss og bransjen. Det er også en grunn til at samarbeid er et eget bærekraftsmål i seg selv, sier Gaustad.