Hundefører Vegar Falsten i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har vært med på å avdekke mye gammelt sprengstoff i Gudvangatunnelen. Arkivfoto: FFIFoto: FFIFoto: FFIFoto: FFIFoto: FFIFoto: FFIFoto: FFIFoto: FFIFoto: FFIFoto: FFI

Gjorde 115 dynamittfunn i Gudvangatunnelen

Eksplosivhunder fra Forsvarets hundeskole sørget for 115 funn av gammelt sprengstoff i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane i 2017.

– I Gudvangatunnelen har vi funnet mye. Hundene gjør stort sett sprengstoffmarkeringer ved alle besøk, sier hundefører Vegar Falsten i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Bergens Tidende.

I 2016 innledet Statens vegvesen og FFI et samarbeidsprosjekt hvor forsvarets eksplosivhunder brukes til å søke etter dynamitt på steder hvor det er fare for at anleggsarbeidere kan støte på sprengstoff fra tidligere sprengningsarbeid.

I fjor gjorde FFI 115 unike funn av dynamittrester i Gudvangatunnelen. Dette kommer frem av en årsrapport fra FFI.

Funnene varierer fra alt mellom 50 gram med sprengstoffrester til hele kubber av udetonert dynamitt. Det har trolig ligget der siden tunnelen åpnet i 1991, heter det i artikkelen i Bergens Tidende.

Ifølge Frode Mosenget Andersen, spesialrådgiver i Maskinentreprenørenes Forbund, er det tre grunner til at det kan ligge igjen dynamittrester i tunneler.

– Det kan være feil ved selve sprengstoffet, eller det kan være feil bruk av det. Geologien kan også være avgjørende. Sprekker i fjellet kan gjøre at ikke alt sprengstoffet går av, sier han.

Forsvarets forskningsinstitutt slår fast at boring, graving og pigging av gjenstående sprengstoff fra tidligere anleggsarbeid utgjør en alvorlig fare for skade for anleggsarbeidere.

Nå er det besluttet at eksplosivhundene skal komme hver gang det gjøres nye gravearbeider i Gudvangatunnelen.

Som følge av sikkerhetskrav i Norsk tunnelforskrift og nye EU-direktiver om økt sikkerhet i tunneler, skal rundt 200 tunneler i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane oppgraderes innen 2020.

– Fremover skal vi blant annet besøke Beitlatunnelen, Flenjatunnelen Arnanipatunnelen og Gudvangatunnelen, sier hundefører Falsten til Bergens Tidende.