Kong Haakon VII sto for åpningen av Dovrebanen på Hjerkinn stasjon 17.september 1912. Hundre år etter markerer oldebarnet, kronprins Haakon jubileet. Foto: Norsk Jernbanemuseum.

Gjør som oldefar når Dovrebanen er 100 år

17. september 1921 var det festivitas på Hjerkinn. øverst på Dovre, da kong Haakon VII kunne markere at et av norgeshistoriens større jernbaneprosjekt var fullført – Dovrebanen var komplett fra Kristiania til Trondeim. Nøyaktig 100 år etter kan oldebarnet, kronprins Haakon følge opp ved at han på samme sted holder en hilsningstale og avduke en plakett om evenementet.