Thor Eek

Gjør Norge ladeklart

Samme dag som Norges statsbudsjett 2019 ble lagt fram, kom det også en rapport fra FNs klimapanel om jordas helsetilstand. 

Thor Eek

Adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Rapporten viser at for å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader, må klimagassutslippene reduseres med 40-50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010. Den sier også at det må hurtige og dyptgående systemendringer til i de fleste sektorer de neste ett- til to ti-årene. Dette er i utgangspunktet én stor utfordring, men som krever svært mange løsninger.

Mindre eksos
En stor prosent av utslippene som må kuttes, må gjøres i transportsektoren. Det handler ikke bare om fly, gods og skip, men det er også et ansvar du og jeg må ta i våre daglige transportvalg. Enten det er å bruke mer kollektivtrafikk, eller bytte ut den gode og trofaste fossilbilen med elbil, sykkel eller gange. Egentlig må vi gjøre begge deler.

Stortinget har vedtatt at det innen 2025 kun skal selges utslippsfrie biler. For at stortinget skal nå sine egne klimamål, trengs politiske løsninger som gjør at nybilkjøpet for meg og deg også skal fungere i praksis. For det er jo ikke bilen i seg selv som er problemet, det er energien den går på. Diesel- og bensinpumpene må erstattes med stikkontakter.

Boligselskaper gjør en forskjell
Med cirka en million elbiler i 2025 må alle kunne lade, uavhengig av hvordan og hvor vi bor, og uten at strømnettet kollapser. Det krever smarte løsninger og gode nasjonale støtteordninger. Sameier og borettslag har store utfordringer og utgifter når fellesgarasjen skal rigges for lading, samtidig som de kan utgjøre en forskjell som monner i å redusere utslipp.

Tenk deg den tanken - at alle NBBLs 12.700 forvaltede boligselskaper trenger en eller annen form for tilpasning på egen eiendom. Da er det 2000 boligselskaper som må tilpasses hvert år for at alle skal være ladeklare i 2025. Det er 5-6 boligselskaper hver eneste dag i 6 år! Dette kommer ikke av seg selv.

Boligbyggelag som er tilsluttet NBBL forvalter godt over 500.000 boliger. Det bygges stadig flere, samtidig som eldre borettslag og sameier så å si aldri rives. Vi kan og vil bidra, men trenger rammevilkår som vil hjelpe stortinget i å nå sine mål. Og ikke minst – bidra til å holde temperaturen på jorda nede.