Ole Gjermundshaug, styreleder i EBA Innlandet og konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen. Foto: Jørn Hindklev

Gjermundshaug om Bane NOR-utsettelse på Innlandet: - Kritisk at et planlagt prosjekt blir borte over natta

Ole Gjermundshaug, styreleder i EBA Innlandet og konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen, mener det er svært viktig at ikke Intercity-utbyggingen på Innlandet stopper opp i to år.

Gjermundshaug fastslår at utsettelsen av Bane NOR-prosjektet Kleverud-Sørli er kritisk for bygg- og anleggsnæringen på Innlandet.

– De gryteklare prosjektene er ikke så mye å ta tak i

– Dette var et prosjekt som er planlagt og som skulle komme ut i markedet. Så ble det plutselig borte over natta. Bransjen har nå ledig kapasitet til å ta unna jobber. God aktivitet i bygg- og anleggsbransjen vil i disse tider også bidra til jobb for mange andre bransjer i samfunnet, sier Gjermundshaug.

Styrelederen i EBA Innlandet opplyser at entreprenørene regionalt vil ha god aktivitet i 2020, men han er svært bekymret for at markedet kan dabbe drastisk etter jul 2020.

– De gryteklare prosjektene som alle snakker om, er ikke så voldsomt mye å ta tak i, fastslår han.

Aktuelt prosjekt for Gjermundshaug Gruppen

Gjermundshaug Gruppen har selv aktivitet innen jernbane, og Gjermundshaug opplyser at selskapet allerede hadde vært inne og vurdert potensielle oppgaver i utbyggingen av Kleverud-Sørli som en underentreprenør i prosjektet.

– Dette er også trist for Bane NOR, som har rigget opp en byggherreorganisasjon. Utsettelsen kom totalt overraskende på utførelsesleddet, men det tror jeg det også gjorde på byggherresiden. Bane NOR møter seg selv i døra i denne situasjonen, sier han.

Tror det kan bli lett å skyve på prosjektet

Nå mener Gjermundshaug at det er særdeles viktig for byggenæringen på Innlandet at prosjektet ikke stopper i to år.

– Bransjen har nå kapasitet til å utføre et slikt oppdag. Deler av E6-prosjektet blir nå ferdigstilt, og vi kan hjelpe til med å holde aktiviteten oppe. Det vil være en betydelig forskjell om prosjektet utsettes i ett eller to år. Det er nå svært viktig at bygg- og anleggsbransjen på Innlandet opplever forutsigbarhet og håndfaste prosjekter sier han.

Utbyggingen av Kleverud - Sørli er utsatt. Illustrasjon: Bane NOR

EBA-styrelederen tror likevel at bransjen må vente i minst to år.

– Magefølelsen min sier at når man først skyver litt på et prosjekt, er det lett å skyve litt til, sier Gjermundshaug.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) har uttalt at det kan hende at Intercity-utbyggingen på Innlandet taper ett år når det kommer i gang igjen på Innlandet i 2022 ved at Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika mot Hamar bygges ut samtidig når spaden endelig kommer i jorda.