Implenia står for drivingen av tunnelen. Foto: Oslo kommune

Implenia står for drivingen av tunnelen. Foto: Oslo kommune

Gjennomslag i Fornebubane-tunnel

Tunnelen fra nord har møtt tunnelen fra sør på Fornebu. Med det er Fornebubanens tunnel på Fornebulandet ferdig sprengt ut.

Fornebubanen har sprengt T-banetunnel fra Fornebu og nordover i retning Fornebuporten. Samtidig er det også sprengt tunnel fra Fornebuporten og sørover. Torsdag møtes tunneldriverne fra nord og sør.

– Med et skikkelig smell, omtrent midt mellom Telenor Arena og Telenorbygget, er det nå et gjennomgående tunnelløp, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Fylkesrådsleder i Viken og Byråd for miljø og samferdsel i Oslo trykker på knappen som utløser den siste salven. Foto: Oslo kommune
Fylkesrådsleder i Viken og Byråd for miljø og samferdsel i Oslo trykker på knappen som utløser den siste salven. Foto: Oslo kommune

Gjennomslaget ble markert nede i tunnelen, og Fornebubanen takket entreprenøren, Implenia, for godt utført jobb og et fruktbart samarbeid.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen og varaordfører i Bærum, Siw Wikan, var blant gjestene som var til stede.

– Dette er den største kollektiv satsingen på mange tiår, og vil være til glede og nytte i mange generasjoner fremover. Fornebubanen krysser av på alle punkter for god livskvalitet i Stor-Oslo. Den bidrar til redusert biltrafikk og bedre miljø for beboerne, den gjør det enklere å reise mellom Oslo og Bærum og den bidrar til både byutvikling og næringsliv, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Sirin Stav (MDG) i meldingen.

– Tunnelgjennomslaget er en viktig milepæl. Med Fornebubanen blir et veldig godt kollektivtilbud enda bedre. Banen er en naturlig utvidelse av T-banenettet i Oslo og Bærum. Å få mer av trafikken over fra vei til T-bane vil også gjøre hverdagen enklere, mindre klimagassutslipp og renere luft, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen i meldingen.

– Byggingen er kommet langt siden første spadetak her på Fornebu i desember 2020, og det første gjennomslaget representerer et stolt øyeblikk for oss i Fornebubanen. I dag er tiden inne for å takke vår tunnelentreprenør Implenia for et nært og godt underjordisk samarbeid. Vi er glade for å kunne melde at vi holder tidsplanen, og at tunnelen bygges med god kvalitet, sier direktør i Fornebubanen Irene Måsøval.

Implenia ble tildelt den første av de fire store tunnelkontraktene på Fornebubanen, som går på å sprenge tunnel fra Fornebu til Lysaker, inkludert stasjonshaller for Flytårnet og Fornebuporten stasjoner. Siden første salve på hovedtunnelen 15. november 2021 er det tatt ut 315.000 kubikkmeter steinmasser. Tunnelen drives med konvensjonell sprengning.

Det er hittil sprengt ut rundt 2,5 kilometer med tunnel. Etter torsdagens gjennomslag gjenstår det å sprenge tunnelen ferdig den siste biten fra Fornebuporten bort til Lysaker stasjon, der denne entreprisen møter den neste, som er Lysaker - Vækerø. Tunneldrivingen er på plan. I oktober 2023 skal hele tunnelløpet fra Fornebu til Lysaker stå klart.

Foto: Oslo kommune
Foto: Oslo kommune