Gjelden i Norge øker

Gjelden til husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner i Norge var 6.846 milliarder kroner i juni. Veksten i gjeld økte sammenlignet med måneden før.

Tolvmånedersveksten var på 5,1 prosent i juni, opp fra 4,9 prosent måneden før.

Husholdningenes gjeld utgjorde 4.081 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var på 4,5 prosent, ned fra 4,7 prosent måneden før.

De ikke-finansielle foretakenes gjeldsvekst økte med 1,3 prosent fra måneden før og var på 6,6 prosent ved utgangen av juni. Gjelden var på 2.122 milliarder kroner.

Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 643 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var 3,7 prosent, en nedgang på 0,5 prosent fra måneden før.